NovinkyOlympiády

Celoštátne kolá predmetových olympiád postupne už v prezenčnom formáte

Uvoľňujúce sa protipandemické opatrenia umožňujú organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže postupne prechádzať od realizácie dištančných celoštátnych kôl k celoštátnym kolám prezenčným. Je to dôležité predovšetkým pre predmetové olympiády a postupové súťaže, ktoré majú praktickú časť vyžadujúcu napr. riešenie úloh v laboratóriu alebo hodnotenie nielen samotného výsledku, ale aj jednotlivých krokov v postupe riešenia úloh, ktorými sa súťažiaci k výsledku dopracovali. Medzi takéto súťaže patrí aj Chemická olympiáda a Matematická olympiáda.

IUVENTA v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády zorganizovali v dňoch 9. – 11. 3. 2022 Celoštátne kolo Chemickej olympiády pre kategórie A a EF v chemických laboratóriách na Strednej odbornej škole, Rastislavova 332 v Novákoch. Aby sa minimalizoval kontakt žiakov, praktickému riešeniu úloh predchádzalo riešenie teoretických úloh dištančnou formou. Praktické úlohy riešili súťažiaci v laboratóriu až 6 hodín. Súčasťou celoštátneho kola bolo stretnutie súťažiach s autormi úloh a sprievodným programom návšteva Bojnického zámku a Národnej ZOO Bojnice. Záštitu nad celoštátnym kolom prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslav Baška, ktorý sa zúčastnil aj slávnostného vyhodnotenia.

V kategórii A (gymnáziá) zvíťazil a zlatú medailu získal Tomáš Iliaš, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza a v kategórii EF (stredné odborné školy) to bola Monika Nábelková, Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej, Trenčín.

Celoštátne kolo Matematickej olympiády sa konalo na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spolu so Slovenskou komisiou Matematickej olympiády ho zorganizovali v dňoch 20. – 23. 3. 2022. Určené bolo pre súťažiacich kat. A  (3. a 4. ročník SŠ a 7. a 8. ročník OG). Súťažiaci riešili dva dni po 3 úlohy, na čo mali zakaždým 5,5 hodiny času. Sprievodným programom celoštátneho kola bola prehliadka orgánu v Dóme sv. Alžbety a návšteva Zoologickej záhrady v Košiciach. Slávnostné vyhodnotenie prebehlo v Historickej aule UPJŠ za účasti rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Víťazkou Celoštátneho kola Matematickej olympiády sa stala a zlatú medailu získala Eliška Macáková z Gymnázia CENADA, Majerníkova 60, Bratislava.

Celoštátnymi kolami sa tieto olympiády ešte nekončia. Najlepší súťažiaci z nich absolvujú výberové a prípravné sústredenia. Potom ich čaká Medzinárodná chemická olympiáda (IChO), ktorú organizuje Čína, Medzinárodná matematická olympiáda (IMO), ktorú organizuje Nórsko a Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO), ktorú organizuje Švajčiarsko. Našim súťažiacim držíme palce a už teraz sa tešíme na medaily.

Autor: Roman Lehotský, Alexandra Pačutová

CK MO
Celoštátne kolo Matematickej olympiády
CK ChO
Celoštátne kolo Chemickej olympiády
  • Foto Celoštátne kolo Chemickej olympiády: Roman Lehotský
  • Foto Celoštátne kolo Matematickej olympiády: Alexandra Pačutová
Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…