NovinkyOlympiády

Experti v našej rodnej reči sa stretli na Celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Osobný kontakt, či už odborný v podobe komunikácie a spätnej väzby od poroty, alebo osobne ľudský v podobe nových priateľstiev s ostatnými súťažiacimi, sú veľmi dôležité atribúty. Avšak súťažný kontakt pri prednese rečníckeho prejavu pred publikom bol jedným z obrovským prínosov tohtoročného Celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo prezenčne v Bratislave, v termíne 25.4.2022 – 26.4.2022.

Ešte pred začiatkom samotnej súťaže mali účastníci možnosť zažiť sprievodný program v podobe komentovanej prehliadky Starého mesta Bratislavy, pri ktorej objavili všetky dominanty nášho hlavného mesta a vytvorili nové priateľstvá.

Celoštátneho kola, ktorého organizátorom bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa zúčastnilo 24 súťažiacich, ktorí súťažili v troch kategóriách. Samotná súťaž pozostávala z 3 častí: vedomostného testu, tvorby alebo transformácie textu a rečníckeho prejavu na zadanú tému.

V tohtoročnom Celoštátnom kole sa súťažiaci popasovali s aktuálnymi témami nedostatku ohľaduplnosti v každodennom živote, uvažovali nad pozitívami a negatívami prenikania anglicizmov do slovenčiny a zaoberali sa aj veľmi aktuálne dôležitou témou potreby kritického spracovania a interpretácie informácií preberaných z masovokomunikačných médií, najmä z internetu.

Šikovnosť súťažiacich sa prejavila vo všetkých častiach súťaže a získané body stanovili poradie súťažiacich na prvých troch miestach.

Kategória C – určená pre ôsmy a deviaty ročník ZŠ:

  • prvé miesto:  Vangelová Natália, Základná škola na Hodžovej 37 v Trenčíne;
  • druhé miesto: Kompan Jaroslav, Základná škola Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši;
  • tretie miesto: Jasenovcová Elena, Súkromná základná škola na Kysuckej 14 v Senci.

Kategória B – určená pre prvý a druhý ročník SŠ:

  • prvé miesto: Petruňová  Karin, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach;
  • druhé miesto: Kvaltýnová Zuzana, Gymnázium na Párovskej 1 v Nitre;
  • tretie miesto: Bandurová  Kristína, Gymnázium Jura Hronca v Bratislave.

Kategória A – určená pre tretí a štvrtý ročník SŠ:

  • prvé miesto: Msolly Adam, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave;
  • druhé miesto: Reiffersová Zuzana, Gymnázium Angely Merici v Trnave;
  • tretie miesto: Kvaššayová Valéria, Gymnázium na Školskej 8 v Považskej Bystrici.

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v štúdiu ako aj v budúcom profesionálnom živote, kde veríme, že zužitkujú svoj talent a lásku k slovenčine.

CELÚ FOTOGALÉRIU NÁJDETE TU.

Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…