NovinkyPráca s mládežou

Mládežnícke fórum ECOSOC

V dňoch 19.4.2022 – 20.4.2022 sa uskutočnilo Mládežnícke fórum ECOSOC, ktorého sa zúčastnil aj Šimon Babjak, Mládežnícky delegát UN Youth Delegate of Slovakia – Mládežnícky delegát SR v OSN.

Šimon sa počas prvého dňa zúčastnil networkingu, na ktorom diskutoval s mladými ľuďmi, z viac ako desiatich rôznych krajín.
Súčasťou programu bola aj prednáška nesúca názov Mládež v transformácii vzdelávania, kde s diskutujúcimi rozoberal možnosti a dôvody, prečo a ako zapojiť mládež do zlepšovania výchovno-vzdelávacieho procesu.

Panelisti sa zhodli, že pokiaľ bude mať mládež možnosť podieľať sa na transformácii vzdelávania, tak bude angažovanejšia vo vzdelávaní a bude mať väčší záujem sa učiť. Toto môže napomôcť k napĺňaniu Udržateľných cieľov OSN, najmä Cieľu 4, kvalitné vzdelávanie.

Posolstvo jednej z panelistiek upriamilo pozornosť aj na dôležitosť a silu vzdelávania žien a dievčat.

Pandémia negatívne poznačila možnosti mladých ľudí vzdelávať sa. Delegáti preto vyjadrili podporu všetkým výzvam, opatreniam a prioritám, ktoré zabezpečenia zotavenie sa po COVID-19 najmä v oblasti vzdelávania, prostredníctvom realizácie cieľov udržateľného rozvoja.

Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…