NovinkyPráca s mládežou

Mládežnícki delegáti na zahraničnej ceste v Maďarsku

Mládežnícki delegáti SR pri OSN sa na základe pozvania Mládežníckeho delegáta Maďarska Domokosa Kovácsa zúčastnili v dňoch 18.3.2022 – 20.3.2022 zahraničnej cesty v Maďarsku. Hlavným cieľom návštevy bolo vytvoriť prepojenia medzi mládežou žijúcou v menšinách na území Maďarska a šíriť povedomie o cieľoch udržateľného rozvoja. Práve prvý z menovaných cieľov, vyzdvihovanie menšín, bol jedným zo záverov 12. ročníka UNESCO mládežníckeho fóra.  

Delegáti po príchode do Budapešti mali možnosť navštíviť slovensko-maďarskú školu so slovenským vyučujúcim jazykom (Szlovák Iskola Budapesť), kde viedli workshop o OSN a cieľoch udržateľného rozvoja. Spolu s pani riaditeľkou diskutovali o tom, akým spôsobom funguje vzdelávanie maďarských a slovenských žiakov, akým výzvam čelia a v čom sú najväčšie rozdiely v porovnaní s výučbou na Slovensku.

Následne sa delegáti presunuli do mesta Velence, kde sa zúčastnili otváracieho ceremoniálu 2. stretnutia alumnistov štipendijného programu pre národnostné menšiny (II. Alumni Meeting of the Nationalities). Po skončení ceremoniálu nasledovala slávnostná večera s maďarským štátnym tajomníkom pre menšiny a delegátmi z Chorvátska, Rumunska, Poľska a Maďarska.

Počas druhého dňa absolvovali delegáti viacero aktivít zameraných na posilňovanie vzťahov medzi mládežou z menšín žijúcich na území Maďarska, zúčastnili sa na panelovej diskusii a viedli rozhovor s občanmi Maďarska rozprávajúcimi po slovensky. Nikola Sekerešová vyzdvihla nutnosť empatie ako nástroja k spoluprácam medzi menšinami: ,,Pochopenie ostatných kultúr je kľúčovým prvkom medzinárodných spoluprác!“. „Bolo to naozaj skvelé vidieť, ako žiaci z rôznych pozadí, z rôznych etnických a kultúrnych menšín spoločne trávia čas a tešia sa zo spoločných chvíľ,“ dodal Šimon Babjak pri zapájaní sa do aktivít pripravených pre žiakov z menšín.

Mládežnícki delegáti SR pri OSN taktiež intenzívne prehĺbili vzťahy s delegátmi z ďalších štyroch krajín a zhodli sa na potrebe užšej spolupráce v budúcnosti.

Autor: Šimon Babjak – Mládežnícky delegát Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov

Mládežnícki delegáti na zahraničnej ceste v Maďarsku
Mládežnícki delegáti na zahraničnej ceste v Maďarsku
Mládežnícki delegáti na zahraničnej ceste v Maďarsku
Mládežnícki delegáti na zahraničnej ceste v Maďarsku
Mládežnícki delegáti na zahraničnej ceste v Maďarsku
Mládežnícki delegáti na zahraničnej ceste v Maďarsku
Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

Národný inštitút vzdelávania a mládeže spustil kampaň zameranú na zviditeľnenie organizácií pracujúcich s mládežou

2 min. čítania
Kampaň je jednou z aktivít v rámci projektu Európsky rok mládeže.  Národný inštitút vzdelávania a mládeže v súlade s cieľmi Európskeho roku mládeže pripravil kampaň zameranú na…
NovinkyPráca s mládežou

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a Bábkarská Bystrica 2022

3 min. čítania
23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň! V znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania! Bábkarská Bystrica, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla v Banskej…
NovinkyPráca s mládežou

Sieťovacie podujatie pre pracovníkov s mládežou v Rimavskej Sobote

1 min. čítania
V utorok, 20. septembra 2022, realizovali naši kolegovia: Balázs Kantár, regionálny koordinátor pre mládež na južnom Slovensku a Roland Maťaš, odborný referent pre mládežnícku…