Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, všetky kategórie:

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční.  

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu boli v školskom roku 2019/2020 v Olympiáde vo francúzskom jazyku zrušené krajské kolá a celoštátne kolo pre všetky kategórie.     

KK OFJ  

Aktuálne zvažujeme možnosti realizácie dištančnej formy súťaže.    

CK OFJ 

V prípade úspešnej realizácie krajských kôl zvažujeme usporiadanie celoštátneho kola v náhradnom termíne za predpokladu, že po otvorení škôl takáto možnosť bude prichádzať do úvahy.