Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.


65. ročník Fyzikálnej olympiády, 2023/2024

Metodicko-organizačné pokyny Fyzikálnej olympiády pre školský rok 2023/2024

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny


64. ročník Fyzikálnej olympiády, 2022/2023

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny


63. ročník Fyzikálnej olympiády, 2021/2022

Medzinárodné súťaže

Slovenský reprezentačný tím medzi najlepšími fyzikmi Európy

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyslal v dňoch 20.5.2022 – 24.5.2022 reprezentačný tím do Slovinskej Ljubljany, kde sa konala Európska fyzikálna olympiáda. Slovenský tím bol zložený z fyzikov: Eleny Chochoľakovej, Adama Džavoronka, Pavla Pivka, Mateja Ziga a Csabu Dékányho. Odborný sprievod zabezpečili: RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský.
čítaj ďalej


Letné prázdniny odštartovali súťažiaci na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde

Leto máme v plnom prúde a naši nádejní fyzici sa miesto zbierania letných zážitkov rozhodli zbierať medaile na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (ďalej len „IPhO“). Olympiáda sa konala dištančne, z priestorov budovy Národného inštitútu pre vzdelávanie a mládež, z pracoviska Karloveská.
čítaj ďalej


Celoštátne kolo

Záujem o fyziku neklesá. Bratislava privítala súťažiacich už na 63. ročníku Fyzikálnej olympiády

V aktuálnom v školskom roku 2021/2022 sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podieľala na organizácii Celoštátneho kola pre šikovných fyzikov v prezenčnej forme.

Slávnostným príhovorom otvoril Celoštátne kolo prof. Ing. Ivo Čáp, CSs., predseda Fyzikálnej olympiády. V jeho úvode mal RNDr. Ľubomír Mucha, podpredseda Fyzikálnej olympiády minulú povinnosť a to predať ocenenia Adamovi Džavoronkovi a Pavlovi Pivkovi za minuloročnú Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu.

Do Celoštátneho kola postúpilo z krajských kôl 16 súťažiacich, z toho 4 dievčatá. To je pri Fyzikálnej olympiáde v pomere chlapcov a dievčat rarita. Dievčatá sa nenechali zahanbiť a bojovali s chlapcami ako rovnocenní súperi.
čítaj ďalej

Krajské kolo, registrácia a priebeh

Okresné kolo, registrácia a priebeh