Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4)  a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku.


53. ročník Olympiády v ruskom jazyku, 2023/2024


52. ročník Olympiády v ruskom jazyku, 2022/2023

Na základe stanoviska MŠVVaŠ SR sa Olympiáda v ruskom jazyku
v školskom roku 2022/2023 nebude organizovať.

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


51. ročník Olympiády v ruskom jazyku, 2021/2022

!!! POZOR ZMENA !!!

Termín celoštátneho kola sa presúva na 12. – 13. 04. 2022 a bude sa konať dištančne

Celoštátne kolo

Pozvánka na celoštátne kolo
Usmernenie k realizácií celoštátneho kola (4.4.2022)


Krajské kolo, registrácia a priebeh

Usmernenie k realizácií krajských kôl (23. 02. 2022)

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v ruskom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 21. 01. 2022 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).
Prihlasovanie do krajského kola prebieha prostredníctvom EduPage a portfólio sa zasiela priamo krajskému predsedovi
.


Olympiády pod lupou

Dňa 02. 12. 2021 sa konal online webinár Olympiády pod lupou, ktorý bol zameraný na Olympiádu v ruskom jazyku. Celý webinár bol nahrávaný a je možné si ho pozrieť nižšie.
Olympiády pod lupou – Olympiáda v ruskom jazyku


50. ročník Olympiády v ruskom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, 8. – 9. 4. 2021, online:

Medzinárodné kolo