Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom – iba kategórie1A, 1B, 2A, 2B, 2D, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v nemeckom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa organizuje každé 2 roky.


32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2021/2022

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny

Krajské kolo

Okresné kolo

Školské kolo


31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, 22. 3. 2021, online:
Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Dištančná forma neodradila súťažiacich v pokuse dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie na celoštátnej úrovni.

31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku úspešne nasledoval online formát celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo 22.3.2021. V jeden deň sa všetkých 56 súťažiacich zo siedmych kategórií 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D a 2C zúčastnilo na online teste a následne pokračovali v dosahovaní ďalších bodov v ústnej časti. Odborné poroty sa zameriavali na slovnú zásobu, gramatiku, ale aj pohotovosť odpovedí jednotlivých súťažiacich, ktorí mali stanovený čas ústnej odpovede.

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží vytvorili jednotné podmienky pre súťažiacich ako pri prezenčnej forme. Teší nás, že samotná online tvorba súťaže, ako aj jej zabezpečenie po organizačnej a technickej stránke v spolupráci s odbornými porotami uvedených olympiád vytvorili pozitívny precedens v súčasnej náročnej situácii. Úspešný priebeh olympiád v online formáte vytvorili ďalší kľúč k zlepšovaniu nastavení a motivácii pre budúce organizovanie olympiád.

Naše veľké poďakovanie patrí členom Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku, ktorí vytvárali súťažné úlohy a spolupracovali na online realizácii súťažných kôl.

 autor: Scarlett Hlobeňová