Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4)  a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku.


51. ročník Olympiády v ruskom jazyku, 2021/2022

!!! POZOR ZMENA !!!

Termín celoštátneho kola sa presúva na 12. – 13. 04. 2022 a bude sa konať dištančne

Celoštátne kolo

Pozvánka na celoštátne kolo
Usmernenie k realizácií celoštátneho kola (4.4.2022)

Krajské kolo, registrácia a priebeh

Usmernenie k realizácií krajských kôl (23. 02. 2022)

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v ruskom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 21. 01. 2022 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).
Prihlasovanie do krajského kola prebieha prostredníctvom EduPage a portfólio sa zasiela priamo krajskému predsedovi.


50. ročník Olympiády v ruskom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, 8. – 9. 4. 2021, online:

Medzinárodné kolo