Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Okresné kolo 

  • kategória A – úlohy, (maďarská verzia)
  • kategória A – riešenia 
  • kategória B – úlohy, (maďarská verzia)
  • kategória B – riešenia 

Krajské kolo 

  • kategória A –  úlohy (maďarská verzia) riešenia(maďarská verzia)  Úlohy sú v pôvodnej verzii pred úpravou do online formy
  • kategória B –  úlohy(maďarská verzia)riešenia (maďarská verzia)  Úlohy sú v pôvodnej verzii pred úpravou do online formy

Celoštátne kolo     

  • kategória A – úlohy(online verzia), riešenia (online verzia)