NovinkyProgram Erasmus+

Príklady dobrej praxe ako hlavný cieľ výročného stretnutia organizácií Európskeho zboru solidarity

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zorganizovali výročné stretnutie organizácií so zámerom podeliť sa o svoje skúsenosti, zdieľať príklady dobrej praxe a predstaviť dosiahnuté úspechy organizácií za uplynulý rok. Stretnutia v Poprade sa zúčastnilo 14 záujemcov z 12 organizácií, ktoré sú držiteľmi Značky kvality v rámci Európskeho zboru solidarity. Zúčastnení mali možnosť vymieňať si skúsenosti a budovať partnerstvá. V neposlednom rade im stretnutie umožnilo posúdiť ťažkosti, ktorým čelia a nachádzať spolu riešenia.

Skúsené školiteľky privítali na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v dátume 18.-20. február v Poprade 14 zástupcov z organizácií: YMCA na Slovensku, Mladiinfo Dolný Kubín, Združenie Slatinka, Pospolitosť pre harmonický život, A4, Truc Sphérique, KERIC, OZ V.I.A.C., Záhrada o.z., E@I, Centrum voľného času Stará Ľubovňa a Nadácia krajina harmónie. Hlavnými cieľmi tohto stretnutia bolo zdieľanie príkladov dobrej praxe, skúseností, ale aj problémov, ktorým čelili organizácie počas pandémie. Podujatie bolo skvelou príležitosťou pripomenúť si základné hodnoty a ciele programu EÚ Európsky zbor solidarity.

Na základe spätnej väzby od účastníkov je zrejmé, že stretnutie považovali za veľmi prínosné a pozitívne ohodnotili možnosť fyzicky spoznať potenciálnych partnerov z iných organizácií. Medzi najväčšie pozitíva zúčastnení radili najmä získané poznatky o spôsobe fungovania iných organizácií, ale aj uvedomenie si vlastných silných stránok. Rovnako tak ocenili prítomnosť nových mladých ľudí, ale aj skúsených organizácií, čo podporilo možnosti prepájania sa a väčšej interaktivity. Inšpirácie a pozitívnych príbehov nikdy nie je dosť. Na tomto stretnutí to platilo dvojnásobne. Viacerí zúčastnení sa vyjadrili, že vďaka stretnutiu viac spoznali prácu s dobrovoľníkmi, čo podnietilo ich motiváciu pokračovať ďalej vo svojom poslaní, ale aj sa dovzdelávať v určitých témach.

Počas výročného stretnutia dostal každý účastník priestor prezentovať svoju organizáciu a realizované aktivity. Priestor bol venovaný aj vzájomnému obohacovaniu sa a diskusii. Spoločnou najviac diskutovanou témou tohto stretnutia bolo hľadanie a odmeňovanie mentora a rozdiely v roli koordinátor/mentor/kouč. Na záver stretnutia dostali všetci zúčastnení od lektoriek odporúčania ako pristupovať k dobrovoľníkom v mnohých témach. Napríklad o environmentálnej udržateľnosti rozprávala štatutárka organizácie Združenia Slatinka, Martina Paulíková a vzácne rady k vízovým povinnostiam zdieľala štatutárka organizácie KERIC, Miriam Petríková.

Výročné stretnutie organizácii sa ukázalo ako prínosné nielen z pohľadu samotných zúčastnených organizácií, ako možnosť výmeny skúseností, ale aj z pohľadu organizátora – Národnej agentúry pre program EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu na uvedomenie si potreby organizácie a realizácie podobných stretnutí a školení pre ďalší rozvoj v oblasti práce s mládežou.

Vzhľadom na potenciál a záujem zo strany držiteľov Značky kvality v rámci programu Európsky zbor solidarity bude IUVENTA– Slovenský inštitút mládeže a Národná agentúra pre program EÚ Erasmus+ toto stretnutie organizovať aj naďalej. Ďalšie organizácie privítame na podobnom stretnutí už v novembri.

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…