NovinkyPráca s mládežou

Teambuilding pre školské parlamenty

Počas minulého týždňa, v Košiciach, zrealizovala regionálna koordinátorka pre Košický kraj, Martina PIhuličová Teambuilding pre školské parlamenty, ktoré pôsobia na základných školách. Cieľom tejto aktivity bolo znovu navodiť súdržnosť skupiny, simulácie a aktivity zamerané hlavne na spoluprácu v tíme, ktorá sa po dvojročnom uzavretí v pohodlí domova úplne vytratila. Celý Teambuilding bol postavený na zážitku, pre ktorý je typické, že začína v jednom silnom momente a pokračuje ešte dlho potom, čo zážitková situácia skončila. Školské parlamenty spolupracovali na jednotlivých úlohách nie vo svojich „domáckych“, ale v zmiešaných tímoch s inými školskými parlamentami, pričom splniť výzvy bolo možné len vtedy, ak sa zapojila a spolupracovala celá skupina. Vďaka tomu sa všetci účastníci dobre spoznali.

Významnou časťou Teambuildingu bolo predstavovanie činnosti školských parlamentov, kde si účastníci precvičili svoje prezentačné zručnosti pred úplne cudzím publikom. Táto časť priniesla pre všetky tímy množstvo nových podnetov a inšpirácií pre vlastný parlament. Účastníci Teambuildingu sa okrem zosieťovania a inšpirovania rozprávali aj možnom spoločnom projekte viacerých školských parlamentov. Koordinátori školských parlamentov sa po celý čas rovnako intenzívne zapájali do všetkých pripravených výziev a na konci stretnutia si odniesli aj praktickú príručku Kick-up, ktorá je veľkým pomocníkom každého úspešného koordinátora. Príručka obsahuje užitočné rady: ako založiť a viesť školský parlament, aby sa nerozpadol; ako motivovať žiakov; ako robiť projekty, aby ich žiaci realizovali samostatne.

Spätná väzba na teambuilding bola úžasná, o čom svedčia aj nasledujúce vyjadrenia účastníkov:

  • Za Základnú školu s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 môžem povedať, že spolu so žiakmi sme si tento deň mimoriadne užili. Nielen, že sme sa zabavili, ale odniesli sme si mi zopár inšpirácií, ako môžeme prácu nášho školského parlamentu vylepšiť a zlepšiť vzájomnú kooperáciu nielen medzi členmi školského parlamentu, ale aj medzi všetkými žiakmi školy. Užili sme si uvoľnenú a nenásilnú atmosféru. Veľmi oceňujem prácu Martinky Pihuličovej, ktorej ľudský prístup mne osobne veľmi zaimponoval. Rovnako oceňujem prácu lektorov: Veroniky Spiškovej a Slavomíra Pačutu, ktorí boli prirodzení, úprimní a veľkí odborníci. Už sa neviem dočkať ďalšej takejto akcie.“
  • „Ešte raz vďaka za zmysluplne strávený deň, žiaci boli nadšení, celou cestou vo vlaku ospevovali dnešok.“ ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
  • „Chceli  by sme poďakovať za podnetný Teambuilding, ktorý bol skvele zvládnutý a na vysokej profesionálnej úrovni. Deti odchádzali plné pozitívnych dojmov a rovnako aj my, dospelí. Za mňa zas musím vyzdvihnúť to, že konečne je to po dlhej dobe vzdelávanie, ktoré nám dalo mnoho praktických podnetov, ktoré budeme môcť reálne využívať.” ZŠ Krosnianska 2, Košice
Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…