NovinkyOlympiády

Technická olympiáda – Školské kolo

Olympiády sa rozbiehajú naplno a zapájajú sa do nich mnohé ďalšie školy

Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o 36% škôl viac ako minulý rok!

Aj tento školský rok práve kvôli nestálej a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podáva školám pomocnú ruku pri realizácii školských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. V piatok 8. 10. 2021 sa ako prvé uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, ktoré IUVENTA zabezpečila online, čiže sa jej mohli zúčastniť všetky deti – aj tie, ktoré kvôli karanténe či zavretej triede museli zostať doma. Táto online forma priniesla aj vyššiu zapojenosť škôl – oproti minulému roku súťažilo o 36% viac škôl a spolu sa tejto súťaže zúčastnilo 4 621 žiakov II. stupňa základných škôl. Nakoľko okresné kolo je naplánované už na november a stále nebude možné miešať deti z rôznych škôl, aj toto kolo sa uskutoční online. Veríme však, že aj takýmto spôsobom uskutočnené nižšie kolá v neskorších vyšších kolách súťaže umožnia súťažiacim stretnúť sa naživo a predviesť aj svoje praktické zručnosti.

Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

Teambuilding pre školské parlamenty

2 min. čítania
Počas minulého týždňa, v Košiciach, zrealizovala regionálna koordinátorka pre Košický kraj, Martina PIhuličová Teambuilding pre školské parlamenty, ktoré pôsobia na základných školách. Cieľom…
NovinkyOlympiády

Láska k histórii spojila súťažiacich na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády

3 min. čítania
Láska k histórii, bádanie, hľadanie a objavovanie skrytých a dávno zabudnutých poučení minulosti spájajú všetkých účastníkov Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5.5.2022…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN - plaváreň pre verejnosť (23.5.2022 - 29.5.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín pre plaváreň IUVENTA pre verejnosť. ROZVRH HODÍN – plaváreň pre verejnosť (23.5.2022 – 29.5.2022)