NovinkyOlympiády

Technická olympiáda – Školské kolo

Olympiády sa rozbiehajú naplno a zapájajú sa do nich mnohé ďalšie školy

Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o 36% škôl viac ako minulý rok!

Aj tento školský rok práve kvôli nestálej a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podáva školám pomocnú ruku pri realizácii školských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. V piatok 8. 10. 2021 sa ako prvé uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, ktoré IUVENTA zabezpečila online, čiže sa jej mohli zúčastniť všetky deti – aj tie, ktoré kvôli karanténe či zavretej triede museli zostať doma. Táto online forma priniesla aj vyššiu zapojenosť škôl – oproti minulému roku súťažilo o 36% viac škôl a spolu sa tejto súťaže zúčastnilo 4 621 žiakov II. stupňa základných škôl. Nakoľko okresné kolo je naplánované už na november a stále nebude možné miešať deti z rôznych škôl, aj toto kolo sa uskutoční online. Veríme však, že aj takýmto spôsobom uskutočnené nižšie kolá v neskorších vyšších kolách súťaže umožnia súťažiacim stretnúť sa naživo a predviesť aj svoje praktické zručnosti.

Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ocenila 15 pracovníkov s mládežou

5 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže počas slávnostného večera konferencie venovanej práci s mládežou ocenila 15 pracovníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji…
NovinkyOlympiády

Olympiády pod lupou

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravil pre učiteľov základných a stredných škôl, ale aj organizátorov nižších kôl predmetových olympiád dva webináre Olympiády pod…
Novinky

Výberové konanie na pozíciu externý lektor/lektorka v práci s mládežou

7 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu externý lektor/lektorka v práci s mládežou na realizáciu neformálnych vzdelávacích aktivít pre osoby pracujúce s mládežou za…