NovinkyPráca s mládežou

Výzvy na registráciu pre žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na registráciu organizácií do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu pre podporu práce s mládežou.

Organizácie, ktoré pracujú s mládežou, zastupujú mládež alebo mládeži poskytujú služby vo vybraných oblastiach, sa môžu uchádzať o zapísanie do zoznamu oprávnených žiadateľov pre dotáciu na základe splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Výzva sa vyhlasuje v súlade so Zákonom 282/2008 o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou. Uzávierka prijímania žiadostí je 18.1.2022. Viac informácií nájdete v samotných výzvach a k nim prislúchajúcim formulároch.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako implementačný orgán dotačnej schémy pripravuje informačné webináre k zverejneným výzvam začiatkom 51. týždňa roku 2021. O presnom dátume budeme čoskoro informovať prostredníctvom našich sociálnych sietí.

Výzvy a formuláre v jednotlivých tematických oblastiach:

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 13.12.2021)

Evidenčný list členov

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Linky pomoci

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Smernica o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Smernica č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…