NovinkyPráca s mládežou

Výzvy na registráciu pre žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na registráciu organizácií do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu pre podporu práce s mládežou.

Organizácie, ktoré pracujú s mládežou, zastupujú mládež alebo mládeži poskytujú služby vo vybraných oblastiach, sa môžu uchádzať o zapísanie do zoznamu oprávnených žiadateľov pre dotáciu na základe splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Výzva sa vyhlasuje v súlade so Zákonom 282/2008 o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou. Uzávierka prijímania žiadostí je 18.1.2022. Viac informácií nájdete v samotných výzvach a k nim prislúchajúcim formulároch.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako implementačný orgán dotačnej schémy pripravuje informačné webináre k zverejneným výzvam začiatkom 51. týždňa roku 2021. O presnom dátume budeme čoskoro informovať prostredníctvom našich sociálnych sietí.

Výzvy a formuláre v jednotlivých tematických oblastiach:

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 13.12.2021)

Evidenčný list členov

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Linky pomoci

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Smernica o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Smernica č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

Výzva z WHC/UNESCO na projekty v rámci kampane Dobrovoľníci svetového dedičstva (World Heritage Volunteers WHV) na r. 2023

1 min. čítania
Dávame do pozornosti výzvu z WHC/UNESCO na projekty v rámci kampane Dobrovoľníci svetového dedičstva (World Heritage Volunteers WHV) na r. 2023. Organizácie…
NovinkyPráca s mládežou

Európsky rok mládeže – Stretnutie stakeholderov a národných koordinátorov projektu

4 min. čítania
5. decembra 2022 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie stakeholderov v mládežníckom sektore a národných koordinátorov projektu Európsky rok mládeže. Zúčastnila sa ho naša kolegyňa Izabela…
NovinkyProgram Erasmus+

Výzva 2023 pre program Európsky zbor solidarity

2 min. čítania
Dňa 24.11.2022 Komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2023. Európsky zbor solidarity je program…