NovinkyPráca s mládežou

Výzvy na registráciu pre žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na registráciu organizácií do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu pre podporu práce s mládežou.

Organizácie, ktoré pracujú s mládežou, zastupujú mládež alebo mládeži poskytujú služby vo vybraných oblastiach, sa môžu uchádzať o zapísanie do zoznamu oprávnených žiadateľov pre dotáciu na základe splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Výzva sa vyhlasuje v súlade so Zákonom 282/2008 o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou. Uzávierka prijímania žiadostí je 18.1.2022. Viac informácií nájdete v samotných výzvach a k nim prislúchajúcim formulároch.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako implementačný orgán dotačnej schémy pripravuje informačné webináre k zverejneným výzvam začiatkom 51. týždňa roku 2021. O presnom dátume budeme čoskoro informovať prostredníctvom našich sociálnych sietí.

Výzvy a formuláre v jednotlivých tematických oblastiach:

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 13.12.2021)

Evidenčný list členov

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Linky pomoci

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Smernica o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Smernica č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou

Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Experti v našej rodnej reči sa stretli na Celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

2 min. čítania
Osobný kontakt, či už odborný v podobe komunikácie a spätnej väzby od poroty, alebo osobne ľudský v podobe nových priateľstiev s ostatnými…
NovinkyPráca s mládežou

Mládežnícke fórum ECOSOC

1 min. čítania
V dňoch 19.4.2022 – 20.4.2022 sa uskutočnilo Mládežnícke fórum ECOSOC, ktorého sa zúčastnil aj Šimon Babjak, Mládežnícky delegát UN Youth Delegate of…
AkreditácieNovinky

Výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho programu

1 min. čítania
Otvorenie predkladacieho kola žiadostí o akreditáciu – Predkladacie kolo začína 15.5.2022 a žiadosti je možné podávať do 15.7.2022 do 15:00 h. Akreditácia…