Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných  škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii A. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO). Informácie o Matematickej olympiáde ako aj možnosti ako sa zapojiť do MO nájdete v Organizačnom poriadku Matematickej olympiády. 


72. ročník Matematickej olympiády, 2022/2023

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Metodicko-organizačné pokyny matematickej olympiády pre školský rok 2022/23 – NOVÉ

Domáce kolá

Pozor zmena: Posunuli sme termín odovzdania domáceho kola kat. Z5 a Z9 z 9. 1. 2023 na 16. 12. 2022!


71. ročník Matematickej olympiády, 2021/2022

Medzinárodné kolá

MEMO Middle European Mathematical Olympiad, 25. 31. 8. 2022, Bern
Medzinárodná matematická olympiáda
Slovenskí matematici opäť bodovali na medzinárodnej súťaži

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyslal aj tento rok slovenské družstvo mladých matematikov, aby ukázali svoje schopnosti na prestížnej medzinárodnej matematickej súťaži MEMO 2022 (Middle European Mathematical Olympiad). MEMO 2022 sa konalo v závere letných prázdnin v Berne, vo Švajčiarsku, 25. – 31. 8. 2022.

Zobraziť celý článok


IMO – International Mathematical Olympiad, 9. – 16. 7. 2022, Oslo
Cenné medzinárodné medaily v rukách slovenských matematikov

V polovici júla, 9.7. – 16.7.2022 sa konal v poradí 63. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (ďalej „IMO“ – International Mathematical Olympiad), ktorého sa už 30. krát zúčastnila aj slovenská delegácia. IMO 2022 sa tento rok uskutočnilo v hlavnom a najväčšom meste Nórska, v Osle a zúčastnilo sa ho 589 matematikov z celého sveta.

Zobraziť celý článok


EGMO – European Girl Mathematical Olympiad, 6. – 12. 4. 2022, Eger
Slovenské matematičky z Maďarska prinášajú striebornú a bronzové medaily

Európska dievčenská matematická súťaž (EGMO) sa konala už po 11. krát, tento rok v maďarskom meste Eger. Začiatkom apríla, 6.4.2022 – 12. 4. 2022 vycestovalo do tohto malebného mesta 31 európskych tímov vrátane slovenskej delegácie …

Zobraziť celý článok


Celoštátne kolo MO, 20. – 23. 3. 2022, Košice


Celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády
Celoštátne kolo Matematickej olympiády s prívlastkom rekordné: Víťazka s plným počtom bodov!

Celoštátne kolo 71. ročníka Matematickej olympiády (ďalej „CK MO“) sa po dvojročnej prestávke konečne konalo prezenčnou formou, a to na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spolu so Slovenskou komisiou Matematickej olympiády pozvali koncom marca (20. 3. – 23. 3. 2022) do Košíc 42 najšikovanejších matematikárov z celého Slovenska, ktorí si overili svoje matematické schopnosti v kategórií A, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a  septimy, oktávy osemročných gymnázií.

Zobraziť celý článok

Sponzori


Krajské kolá

Krajské kolo kat. A, 11. 1. 2022
Usmernenie ku konaniu KK MO kat. A

Krajské kolo kat. Z9, 29. 3. 2022
– Usmernenie ku konaniu KK MO pre kat. Z9
Pokyny pre žiakov

Krajské kolo kat. B a C, 5. 4. 2022
Usmernenie ku konaniu KK MO kat. B a C


Okresné kolá

Okresné kolo kat. Z5 a Z9, 26. 1. 2022
Usmernenie ku konaniu OK MO kat. Z5 a Z9 – Aktualizované 15. 12. 2021. Zmena v čase trvania kat. Z5.

Okresné kolo kat. Z6, Z7, Z8, 12. 4. 2022
Usmernenie ku konaniu OK MO pre kat. Z6, Z7, Z8


Školské kolá MO


Online kurzy k úlohám z DK MO

V rámci prípravy na 71. ročník matematickej olympiády sa v termínoch medzi 22.10. 2021 – 3. 12. 2021 budú konať online kurzy ku všetkým úlohám z domácich kôl MO stredoškolských kategórii A, B, C. Zoznam týchto kurzov a termíny nájdete na stránke
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses
Zúčastniť sa môžu všetci slovenskí študenti bez poplatku, treba sa však na kurzy prihlásiť. Návod a všetky potrebné informácie nájdete na vyššie uvedenej stránke. Kurzy z minulých rokov a ďalšie záznamy možno nájsť na stránke
https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=history
Navyše, začínajúcim riešiteľom kategórie C odporúčame video J. Krejčí a A. Skálová: Jak sepisovat matematické úlohy, ktoré sa tiež dá nájsť na vyššie uvedenej stránke.