Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie A a B. Olympiáda v informatike sa organizuje v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo. Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK OI postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI).


39. ročník Olympiády v informatike, 2023/2024

Olympiáda v informatike, 20. – 23.3.2024

Program a pozvánka

Postupujúci CK

Výsledková listina


38. ročník Olympiády v informatike, 2022/2023

program celoštátneho kola OI

výsledková listina kat. A

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


37. ročník Olympiády v informatike, 2021/2022

Medzinárodné kolá

CEOI Central-European Olympiad in Informatics, 24. 7. – 30. 7. 2022, Varaždin, Chorvátsko
Ako naprogramovať dve strieborné medaily na medzinárodnej súťaži v informatike?

Cenné strieborné medaily sa podarilo získať slovenskému družstvu, ktoré sa 24.7. – 30. 7. 2022 zúčastnilo Stredoeurópskej olympiády v informatike (ďalej „CEOI“ – Central-European Olympiad in Informatics) v Chorvátskom meste Varaždin. Súťaž prebiehala hybridne, pričom účastníci mali možnosť súťažiť aj z domu.

Zobraziť celý článok


IOI International Olympiad in Informatics, 7. 8. – 15. 8. 2022, Indonézia
Zo slovenského Celoštátneho kola v Informatike až do Indonézie po striebornú medailu

Slovenskí informatici vycestovali na Medzinárodnú olympiádu v Informatike (International Olympiad in Informatics – IOI), ktorá sa uskutočnila v termíne 7.8. – 15.8.2022 v ďalekej Indonézii. Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyslal do Yogyakarty tých najlepších z najlepších, aby svetu ukázali programovaciu šikovnosť a talent, ktorú na Slovensku zaručene máme!

Zobraziť celý článok


Celoštátne kolo OI, 23. – 26. 3. 2022, dištančne

Registrácia
Každého žiaka do OI registruje škola prostredníctvom EduPage. V module Súťaže je potrebné vybrať súťaž Olympiáda v informatike a v časti Výsledková listina z krajského kola je potrebné registrovať pozvaných žiakov. Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola olympiády cez výsledkovú listinu?

Partneri podujatia


Slávnostné vyhodnotenie OPOS

Olympiáda v informatike spoznala tohtoročných víťazov počas slávnostného vyhodnotenia

Ceny víťazom CK OI odovzdal zástupca Slovenskej komisie OI RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., ktorý veľmi autenticky uviedol olympiádu v informatickej reči. CK OI sa každoročne koná len pre jednu kategóriu A, a preto slávnostné programovanie informatikov prebehlo veľmi rýchlo. Z trojice víťazov si cenu osobne prevzal Jakub Drobný (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava), ktorý získal 3. miesto. Ostatní ocenení sa nemohli zúčastniť, nakoľko sa už v tom čase venovali svojmu rozvoju pre ďalšie kolá olympiád.

Zobraziť celý článok


Krajské kolá

Inštruktáž k úlohám z domáceho kola OI

Pozývame Vás na online inštruktáž pre žiakov k úlohám z domáceho kola OI, ktorá sa uskutoční 27. 10. 2021, o 14:00 hod.
Bližšie informácie o podujatí nájdete TU.