Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie A a B. Olympiáda v informatike sa organizuje v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo. Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK OI postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI).


37. ročník Olympiády v informatike, 2021/2022

Inštruktáž k úlohám z domáceho kola OI

Pozývame Vás na online inštruktáž pre žiakov k úlohám z domáceho kola OI, ktorá sa uskutoční 27. 10. 2021, o 14:00 hod.
Bližšie informácie o podujatí nájdete TU.

Prihlasovanie žiakov do KK a CK

V školskom roku 2021/2022 bude prihlasovanie do vyšších kôl OI prebiehať elektronicky, prostredníctvom platformy EduPage. Bližšie informácie nájdete v dokumente PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22.

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá súťaží (okresné, krajské a celoštátne) vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

Krajské kolá
  • Usmernenie ku KK OI – pripravujeme
Celoštátne kolo
  • Usmernenie k CK OI – pripravujeme

36. ročník Olympiády v informatike, 2020/2021

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 36. ročníka Olympiády v informatike, 25. – 26. 3. 2021, online: 

Medzinárodné kolo

Medzinárodná olympiáda v informatike – Na Slovensku vyrastá nová svetová informatická špička

Hľadanie talentov medzi mladými ľuďmi v rôznych oblastiach sa každoročne deje aj na svetovej úrovni a to na medzinárodných olympiádach. Do rôznych destinácií hosťujúcich krajín cestujú delegácie z mnohých krajín sveta. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže každoročne vysiela slovenské delegácie na všetky predmetové medzinárodné olympiády do rôznych destinácií po celom svete. Obdobie, ktoré prežívame a ktoré prináša rôzne protipandemické opatrenia a nemožnosť cestovať a stretávať sa, však organizátorov medzinárodných olympiád našťastie neodrádza od uskutočnenia medzinárodných súťaží.

Už druhý rok preto aj medzinárodná olympiáda v informatike IOI prebiehala online. Organizátori zo Singapuru určili termín 19. – 25. júna 2021. Delegácie jednotlivých krajín sa sústredili na jednom mieste v domovskej krajine a odtiaľ súťažili online. Víťazi celoštátneho kola Olympiády v informatike, ktoré IUVENTA každoročne organizuje, v tomto roku na IOI dosiahli výnimočný úspech. Okrem bronzovej medaily, ktorú získala Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia Cenada z Bratislavy a striebornej medaily, ktorú vybojoval Adam Rajský z Gymnázia Jura Hronca z Bratislavy sa na 11. celkovom mieste z 351 najšikovnejších mladých ľudí v informatike z celého sveta umiestnil Matej Urban z Gymnázia Grösslingová v Bratislave, samozrejme aj so ziskom zlatej medaily. Po odbornej a technickej stránke súťaž zabezpečila Slovenská komisia Olympiády v informatike na čele s jej predsedom RNDr. Michalom Foriškom, PhD.

Náš Slovenský tím hodnotí organizáciu, prípravu aj samotné úlohy tohtoročného IOI veľmi pozitívne, pričom uznávajú vysokú náročnosť, ktorú pri realizovaní podujatia tohto typu organizátori zo Singapuru museli zvládnuť. Súťažiaci riešili úlohy v špeciálnom súťažnom prostredí, ktoré si pred súťažou nainštalovali. Aby sa v ňom vedeli orientovať, organizátori pre nich pripravili aj kratšie skúšobné kolo. Objektivita bola zabezpečená nahrávaním obrazovky počas súťaže a dozorom v miestnosti. Samotná súťaž pozostávala z dvoch kôl po 5 hodín v utorok a piatok. Okrem toho bol pre súťažiacich pripravený aj sprievodný program, rôzne virtuálne prehliadky Singapuru, ale napríklad aj turnaj v CodeCombat, kde súťažiaci súperili proti sebe v hre, ktorú nehrali sami, ale museli naprogramovať “umelú inteligenciu”, ktorá hrala za nich.

Matej Urban, náš zlatý medailista s celkovou 11. pozíciou na svete svoj úspech zhodnotil slovami: „Úlohy sa mi veľmi páčili. Podarilo sa mi dobre zhodnotiť, ktoré úlohy je pre mňa lepšie vyriešiť celé a ktoré iba čiastočne a potom ich aj vyriešiť a naprogramovať bez nejakých väčších zdržaní. Nejaké menšie chyby som spravil a opravovať ich ma stálo čas, teda vidím, že sa ešte mám ako zlepšovať.

Výsledok, ktorý som dosiahol je pre mňa určite veľmi veľký úspech a budem sa snažiť, aby sa mi darilo aj naďalej. Verím, že tento úspech mi vie pomôcť aj v budúcnosti. Spoločnosti na to pravdepodobne budú prihliadať, keď mi budú chcieť ponúknuť stáž (cez prázdniny medzi štúdiom) alebo už keď sa budem chcieť normálne zamestnať.“

Matejova príprava spočíva v množstve samostatnej práce, kedy sa snaží riešiť čo najviac úloh, ktoré si strategicky vyberá tak, aby sa zlepšil v programovaní algoritmov použiteľných často v rôznych úlohách. Taktiež sa zúčastňuje na rôznych programátorských sústredeniach a online programátorských súťažiach.

Nášmu Slovenskému tímu k týmto skvelým výsledkom srdečne gratulujeme a veríme, že ich úspech motivuje ďalších mladých ľudí k práci na sebe a že svoje talenty a nadobudnuté schopnosti využijú v prospech celej spoločnosti.

Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike
Stredoeurópska olympiáda v informatike

V dňoch 1. – 5. septembra 2021 sa konala Stredoeurópska olympiáda v informatike (Central European Olympiad in Informatics – CEOI),  ktorú tento rok podobne ako MEMO 2021 organizovalo Chorvátsko. Olympiáda sa uskutočnila online a zúčastnilo sa jej 8 európskych krajín: Chorvátsko, Česká Republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Slovenská delegácie súťažila z priestorov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vedúci tímu bol predseda Slovenskej komisie Olympiády v informatike RNDr. Michal Forišek, PhD. a mladými reprezentantmi Slovenska sa tento rok stali: Ján Gottweis, Jakub Konc, Eliška Macáková a Adam Rajský – najúspešnejší riešitelia Celoštátneho kola Olympiády v informatike, ktoré organizačne zastrešovala Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Z CEOI 2021 si nadaný tím odniesol striebornú a bronzovú medailu. Striebornú medailu získal Adam Rajský (Gymnázium J. Hronca, Bratislava), ktorý si tento rok odniesol striebornú medailu aj z IOI 2021. Ďalšiu medailu získala talentovaná informatička a matematička Eliška Macáková (Súkromné gymnázium pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Bratislava), ktorá si okrem bronzovej medaily z CEOI tento rok odniesla 2 strieborné medaily z medzinárodných matematických olympiád a 1 bronzovú medailu z IOI 2021.

Gratulujeme slovenskej delegácií mladých informatikov a tešíme sa na ich ďalšie úspechy nie len v národnom, ale i medzinárodnom meradle.

foto CEOI 2021
foto CEOI 2021