Krajské kolo

  • kategória A – úlohy a riešenia 
  • kategória B – úlohy a riešenia 
  • kategória C – úlohy a riešenia 
  • kategória D – úlohy a riešenia 

Celoštátne kolo

  • kategória A – úlohy a riešenia
  • kategória B – úlohy a riešenia
  • kategória C – úlohy a riešenia
  • kategória D – úlohy a riešenia