Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne v zmysle pokynov Organizačného poriadku Olympiády vo francúzskom jazyku a aktuálnych Metodicko – organizačných pokynov Olympiády vo francúzskom jazyku.


33. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku, 2023/2024

Metodicko-organizačné pokyny Olympiády vo francúzskom jazyku pre školský rok 2023/2024

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny


32. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku, 2022/2023

Celoštátne kolo

Oficiálne výsledkové listiny

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


31. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku, 2021/2022

Celoštátne kolo, 31. 3. – 1. 4. 2022, dištančne

Záštitu nad 31.ročníkom COK OFJ prevzal pán Emmanuel Samson, riaditeľ Regionálneho centra frankofónie pre východnú a strednú Európu Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu, ktorý je riaditeľom a aj usporiadateľom Medzinárodných kôl olympiády vo francúzskom jazyku.

Slávnostné vyhodnotenie CK OFJ sa uskutoční 22. 4. 2022 v budove IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Podujatie sa koná pod záštitou Jej Spektability doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD., mim.prof., dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a p. prof. Emmanuela Samsona, riaditeľa Regionálneho centra pre frankofóniu OIF pre strednú a východnú Európu.

Výsledkové listiny CK OFJ 2022


Na Slovensku vyrastá nová elita mladých frankofónnych nadšencov

V piatok, 22. 4. 2022 sa v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretla elita frankofónnych študentov z celého Slovenska, aby sa spoločne dozvedela výsledky tohtoročného Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „CK OFJ“).

CK OFJ sa aj v tomto školskom roku konalo dištančne, a to na prelome marca a apríla, 31.3.2022 – 1.4.2022. Organizátorom národného kola bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „COK OFJ“). Zúčastnilo sa ho 69 žiakov, ktorí štandardne súťažili v šiestich kategóriách: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C.

Zobraziť celý článok


Krajské kolo, 15. 2. 2022

Školské kolo OFJ

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády vo francúzskom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť pre kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C do 22.12.2021 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).