Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Podrobné informácie o súťaži a ako sa do nej zapojiť nájdete v Organizačnom poriadku Pytagoriády. 

Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). 
Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo).


43. ročník Pytagoriády, 2021/2022

Celoštátne kolo Pytagoriády, kat. P6, P7, P8, 1. – 2. 6. 2022, prezenčne, Bratislava

Výsledkové listiny:

Najrýchlejší slovenskí matematici zabojovali na Celoštátnom kole Pytagoriády o víťazstvo

Na Deň detí, 1. 6. 2022 odštartoval 43. ročník Celoštátneho kola Pytagoriády (ďalej „CK PYT”), ktoré IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Pytagoriády zorganizovala tento rok v Bratislave. Počas súťažného dňa, 2. 6. 2022 si svoje matematické schopnosti a rýchlosť v počítaní príkladov zmeralo 51 najtalentovanejších študentov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka na Slovensku.

Ako to dopadlo?

Zobraziť celý článok


Okresné kolo PYT

Školské kolo PYT