Čo je KomPrax?

Projekt je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. IUVENTA sa snaží mladým ľuďom cez projekt poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote. Zároveň vytvára funkčné partnerstvá so zástupcami komerčného sektora ako aj inštitúcií formálneho vzdelávania, ktoré napomáhajú uznať prínos neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Popis

Projekt je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. IUVENTA sa snaží mladým ľuďom cez projekt poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote. Zároveň vytvára funkčné partnerstvá so zástupcami komerčného sektora ako aj inštitúcií formálneho vzdelávania, ktoré napomáhajú uznať prínos neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Ďalšie informácie

Rok

2011

Autor

Monika Belková

Program

KomPrax – Kompetencie pre prax