NovinkyPráca s mládežou

Rešpekt, dôvera, zapájanie… Čo by potrebovali aktívni mladí ľudia z mládežníckych parlamentov?

Mladí ľudia majú energiu a chuť zlepšovať veci okolo seba, ak vidia, že sú vypočutí a rešpektovaní. Ak chceme získať ich dôveru, zapájajme mladých ľudí do verejného života a dajme im možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodnutia vo veciach, ktoré sa ich týkajú. 

Mládežnícke parlamenty sú považované za jednu z dôležitých foriem zapájania mládeže do verejného života. Ich členmi bývajú najmä motivovaní mladí ľudia, ktorí na úrovni miest a obcí môžu výrazne pomôcť pri ich rozvoji.

V IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sme uskutočnili v priebehu roka 2021 prieskum medzi sedemnástimi mládežníckymi parlamentmi z celého Slovenska. Počas série on-line stretnutí diskutovali mladí ľudia aj o tom, akú pomoc a podmienky by potrebovali pre lepšie rozvíjanie svojich aktivít a zapájanie mládeže v samosprávach. 

Výstupy z prieskumu, ktoré majú pre mladých ľudí najväčšiu prioritu si môžete pozrieť v priloženej infografike.

Infografika č.1
Infografika č.1
Infografika č.2
Infografika č.2
Infografika č.3
Infografika č.3
Infografika č.4
Infografika č.4
Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

Národný inštitút vzdelávania a mládeže spustil kampaň zameranú na zviditeľnenie organizácií pracujúcich s mládežou

2 min. čítania
Kampaň je jednou z aktivít v rámci projektu Európsky rok mládeže.  Národný inštitút vzdelávania a mládeže v súlade s cieľmi Európskeho roku mládeže pripravil kampaň zameranú na…
NovinkyPráca s mládežou

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a Bábkarská Bystrica 2022

3 min. čítania
23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň! V znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania! Bábkarská Bystrica, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla v Banskej…
NovinkyPráca s mládežou

Sieťovacie podujatie pre pracovníkov s mládežou v Rimavskej Sobote

1 min. čítania
V utorok, 20. septembra 2022, realizovali naši kolegovia: Balázs Kantár, regionálny koordinátor pre mládež na južnom Slovensku a Roland Maťaš, odborný referent pre mládežnícku…