NovinkyProgram Erasmus+

Výzva pre zapojenie samospráv do česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local 2021

Národné agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a ďalší partneri sa v roku 2016 rozhodli zapojiť do projektu dlhodobej spolupráce. Tento projekt sa nazýva „Europe Goes Local“ (Podpora práce s mládežou na lokálnej úrovni). Projekt začal v roku 2016 a jeho pilotná fáza bola ukončená v júni 2019. Odvtedy každý rok krajiny zapojené do projektu ako aj medzinárodná sieť projektu pokračujú a rozvíjajú aktivity na rozvoj a podporu práce s mládežou v samosprávach.
Ak sa chcete stať so svojou samosprávou súčasťou tohto projektu na roky 2021-2022 a rozvíjať prácu s mládežou vo vašej samospráve, tak táto výzva je určená práve pre vás:

Konkrétne ciele projektu v rámci slovensko-českej spolupráce sú:

  • zvýšiť kvalitu lokálnej práce s mládežou, predovšetkým prostredníctvom posilnenia spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré sú aktívne na úrovni samospráv;
  • podpora uznávania a rozvoja kvality práce s mládežou ako súčasť lokálnej mládežníckej politiky;
  • posilnenie medzinárodného rozmeru práce s mládežou a prenos medzinárodných príkladov dobrej praxe do svojej samosprávy;
  • prispievať k rozvoju práce s mládežou v rámci európskej spolupráce v oblasti mládeže s ďalšími samosprávami v Európe.
  • implementácia zásad Európskej Charty lokálnej práce s mládežou v zapojených samosprávach.

Všetky ďalšie informácie sa dozviete priamo vo VÝZVE.

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…