Aktuálne zverejnené výzvy

Výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2023 (registrácia)

Webinár k predkladaniu žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/R/1

Výzva

Formulár

Evidenčný list (povinná príloha)

ZASTUPITEĽSKÉ ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU MLÁDEŽE/2022/R/1

Výzva

Formulár

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/R/1

Výzva

Formulár

INFORMAČNÉ SLUŽBY A PORADENSKÉ SLUŽBY PRE MLÁDEŽ/2022/R/1

Výzva

Formulár

LINKY POMOCI/2022/R/1

Výzva

Formulár

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY PRE MLÁDEŽ/2022/R/1

Výzva

Formulár


Ukončené výzvy:

Výzva – dotácia

Projektová logika – Aktuálne priority v práci s mládežou

Webinár k predkladaniu žiadosti o dotáciu – PRIORITY

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva– dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 13.12.2021)

Evidenčný list členov

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva– dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Linky pomoci

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou – Európsky dialóg s mládežou

Výzva – dotácia