Aktuálne zverejnené výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu

Výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2024

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva

Žiadosť

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva

Žiadosť

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva

Žiadosť

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva

Žiadosť

Linky pomoci

Výzva

Žiadosť

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva

Žiadosť


Ukončené výzvy:

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva – dotácia

Evidenčný list členov

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva – dotácia

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva – dotácia

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva – dotácia

Linky pomoci

Výzva – dotácia

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva – dotácia

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

Výzva – dotácia

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu – Projektová logika

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou – Európsky dialóg s mládežou

Výzva – dotácia

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou – Podpora mladých talentov

Výzva – dotácia

Výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2023 (registrácia)

Výzva – dotácia

Projektová logika – Aktuálne priority v práci s mládežou

Webinár k predkladaniu žiadosti o dotáciu – PRIORITY

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Výzva– dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 13.12.2021)

Evidenčný list členov

Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Výzva– dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Linky pomoci

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Nízkoprahové programy pre mládež

Výzva – dotácia

Výzva – registrácia

Formulár žiadosti (aktualizované 22.12.2021)

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou – Európsky dialóg s mládežou

Výzva – dotácia