Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. 


16. ročník Dejepisnej olympiády, 2023/2024

15. ročník Dejepisnej olympiády, 2022/2023

15. ročník Dejepisnej olympiády, 2022/2023

Kontakty na organizátorov okresných a krajských kôl nájdete vo svojom školskom EduPage konte. V prípade nejasností PROSÍME, aby ste kontakty na okresných realizátorov (okresnú komisiu) zisťovali IBA u organizátorov OK a KK – vo vašom kraji – teda u kontaktných osôb na vašom Regionálnom úrade školskej správy (RÚŠS).

Pozvánka a program CK DO 2023

VL kat. A 2023

VL kat. B 2023

VL kat. C 2023

VL kat. D 2023

Kontakty na nich nájdete v našom adresári:

Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (iuventa.sk)

Dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Metodicko – organizačné pokyny Dejepisnej olympiády pre školský rok 2022/23 – NOVÉ


14. ročník Dejepisnej olympiády, 2021/2022

Celoštátne kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády, kat. A, B, C, D, 5. – 7. 5. 2022

Láska k histórii spojila súťažiacich na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády

tneho kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5.5.2022 – 7. 5. 2022 v Bratislave. Organizátorom podujatia bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Dejepisnej olympiády (SK DO). Odborným garantom Dejepisnej olympiády je už od jej vzniku Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., ktorý sa aj týmto spôsobom podieľa na formovaní historického vedomia žiakov a stredoškolských študentov.

Zobraziť celý článok