Dejepisná olympiáda  (DO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená je na 4 kategórie – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom.