Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je určená pre žiakov základných škôl, päťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6 kategórií (A, B, C, D, EF). Pre kat. A sa organizuje v 4 súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kat. B, C v 3 súťažných kolách (domáce, školské a krajské), pre kat. D v 4 súťažných kolách (domáce, školské, okresné a krajské), pre kat. EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde a Grand Prix Chimique.


58. ročník Chemickej olympiády, 2021/2022

Registrácia do vyšších kôl ChO

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022


57. ročník Chemickej olympiády, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, online, 12. – 13. 4. 2021:
Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády, kat. EF, Svit, 13. – 15. 6. 2021: 

Medzinárodné kolá

Grand Prix Chimique

V dňoch 21.9.2021-27.9.2021 sa v Bratislave uskutočnil 15. ročník Medzinárodnej chemickej súťaže Grand Prix Chimique.

Grand Prix Chimique je medzinárodná súťaž študentov odborných škôl so zameraním na štúdium chémie. Nadväzuje na národné výberové kolá – na Slovensku celoštátne kolo Chemickej olympiády. Organizátormi tohto ročníka boli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, spolu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského. Hosťovanie tejto súťaže sa tak po 20 rokoch vrátilo na Slovensko. Zúčastnilo sa jej šesť krajín s dvanástimi reprezentantmi. Súčasťou každej zahraničnej delegácie boli aj mentori jednotlivých tímov a členovia medzinárodnej poroty.

Spolu s reprezentantami zo Slovenska, sa zúčastnili aj reprezentanti z Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Chorvátska. Súťaž pozostávala z dvoch súťažných dní, ktoré boli zamerané na chemickú analýzu a organickú syntézu. Za perfektnú prípravu súťažných úloh ďakujeme Michalovi Májekovi, Pavlovi Májekovi a Pavlovi Tarapčíkovi ako aj celému odbornému organizačnému tímu z Univerzity Komenského pod vedením doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., ktorý bol zároveň predsedom medzinárodnej poroty.

Slovenská delegácia, bola zložená s reprezentantov Evy Jazmíny Tomečkovej, Patrika Hollého, mentorky Martiny Gánovskej a porotkyne Aleny Kulichovej.

1. miesto a zlatú medailu získali Eva Jazmína Tomečková (Slovensko) a Attila Ordasi (Maďarsko)

2. miesto a striebornú medailu získali Alica Tomášková (Česko) a Jiří Houska (Česko)

3. miesto a bronzovú medailu získal Patrik Hollý (Slovensko)

Najúspešnejšou riešiteľkou chemickej analýzy sa stala Eva Jazmína Tomečková a najúspešnejším riešiteľom organickej syntézy sa stal René Wagner (Nemecko).

Sme veľmi radi, že na Slovensku i v medzinárodnom priestore vyrastá silná generácia chemikov, budúcich vedcov a inžinierov, ktorí budú napomáhať riešeniu súčasných i budúcich výziev, pred ktorými ako spoločnosť stojíme.

Všetkým súťažiacim gratulujeme k účasti, dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na ďalšie predmetové a postupové súťaže.

Výsledky si môžete pozrieť TU.

GPCH_2021
Mgr. Peter Lenčo, PhD., Ing. Elena Kulichová, Patrik Hollý, Eva Jazmína Tomečková, Ing. Martina Gánovská, doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
GPCH_2021
Alica Tomášková, Patrik Hollý, Eva Jazmína Tomečková, Attila Ordasi, Jiří Houska

Medzinárodná chemická olympiáda

V dňoch 25. 7. – 2. 8. 2021 sa uskutočnil 53. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO, https://www.icho2021.org/), ktorá bola dištančne organizovaná z japonskej Osaky.

Súťažilo na nej 309 talentovaných stredoškolákov zo 79 krajín sveta.

Riešili náročné teoretické úlohy z viacerých oblastí chémie.

Všetci naši štyria súťažiaci získali medailové umiestnenia. Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov) striebornú medailu, Patrik Fábrik (Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava) bronzovú medailu, Ján Plachý (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) bronzovú medailu a Samuel Kolesár (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné) taktiež bronzovú medailu.

Medzinárodná chemická olympiáda - študenti
Medzinárodná chemická olympiáda – súťažiaci
Medzinárodná chemická olympiáda - študenti
Medzinárodná chemická olympiáda – účastníci