Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je určená pre žiakov základných škôl, päťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6 kategórií (A, B, C, D, EF). Pre kat. A sa organizuje v 4 súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kat. B, C v 3 súťažných kolách (domáce, školské a krajské), pre kat. D v 4 súťažných kolách (domáce, školské, okresné a krajské), pre kat. EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde a Grand Prix Chimique.


60. ročník Chemickej olympiády, 2023/2024

Domáce kolo, kat. A

Teoretické úlohy kat. A

Praktické úlohy kat. A

59. ročník Chemickej olympiády, 2022/2023

Celoštátne kolo, kat. A a kat. EF (1. – 4.3.2023), Košice

 

 

Informácie pre účastníkov celoštátneho kola ChO

Bezpečnostné predpisy pre prácu v laboratóriách na celoštátnom kole Chemickej olympiády

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


58. ročník Chemickej olympiády, 2021/2022

Celoštátne kolo, kat. A (9. – 11. 3. 2022), kat. EF (10. – 12. 3. 2022), Prievidza, Nováky

VŠETKY KOLÁ CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SA ORGANIZUJÚ UŽ PREZENČNE.


Krajské kolo


Okresné kolo

Informácia k okresnému kolu ChO kat. D: Predsedovia školských komisií ChO odošlú výsledkové listiny školského kola ChO kat. D okresným predsedom alebo organizátorom okresného kola ChO. Tí vyberú a oznámia škole postupujúcich súťažiacich do okresného kola ChO kat. D. Postupujúcich súťažiacich príhlasia do okresného kola ich učitelia prostredníctvom EduPage. Prihlasovanie žiakov na OK ChO D cez EduPage bolo spustené 10. 3. 2022.