Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je určená pre žiakov základných škôl, päťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6 kategórií (A, B, C, D, EF). Pre kat. A sa organizuje v 4 súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kat. B, C v 3 súťažných kolách (domáce, školské a krajské), pre kat. D v 4 súťažných kolách (domáce, školské, okresné a krajské), pre kat. EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde a Grand Prix Chimique.


60. ročník Chemickej olympiády, 2023/2024

Celoštátne kolo, kat. A a kat. EF (6. – 9.3.2024), Bratislava

Pozvánka na CK ChO

Bezpečnostné predpisy pre prácu v laboratóriách

Informácie pre účastníkov celoštátneho kola ChO

Domáce kolo, kat. D

Teoretické a praktické úlohy kat. D

Teoretické a praktické úlohy kat. D, odpoveďový hárok riešenia

Teoretické a praktické úlohy kat. D, maďarský preklad riešenia

Teoretické a praktické úlohy kat. D, odpoveďový hárok, maďarský preklad

Školské kolo, kat. D

Teoretické úlohy kat. D, riešenia

Teoretické úlohy kat. D, maďarský preklad, riešenia

Výsledková listina kat. D, teória

Domáce kolo, kat. A

Teoretické úlohy kat. A, riešenia

Praktické úlohy kat. A, riešenia

Domáce kolo, kat. EF

Teoretické úlohy kat. EF, riešenia

Praktické úlohy kat. EF, riešenia

Školské kolo, kat. EF

Teoretické úlohy kat. EF , riešenia

Praktické úlohy kat. EF , riešenia

Domáce kolo, kat. B

Teoretické a praktické úlohy kat.B riešenia

Domáce kolo, kat. C

Teoretické úlohy kat. C

Praktické úlohy kat. C

Školské kolo, kat. A

Výsledková listina kat. A, teória, prax, súhrn

Teoretické úlohy kat. A, riešenia

Krajské kolo, kat. A

Teoretické úlohy kat. A, riešenia, odpoveďový hárok

Praktické úlohy kat. A, riešenia, odpoveďový hárok

59. ročník Chemickej olympiády, 2022/2023

Celoštátne kolo, kat. A a kat. EF (1. – 4.3.2023), Košice

 

 

Informácie pre účastníkov celoštátneho kola ChO

Bezpečnostné predpisy pre prácu v laboratóriách na celoštátnom kole Chemickej olympiády

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


58. ročník Chemickej olympiády, 2021/2022

Celoštátne kolo, kat. A (9. – 11. 3. 2022), kat. EF (10. – 12. 3. 2022), Prievidza, Nováky

VŠETKY KOLÁ CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SA ORGANIZUJÚ UŽ PREZENČNE.


Krajské kolo


Okresné kolo

Informácia k okresnému kolu ChO kat. D: Predsedovia školských komisií ChO odošlú výsledkové listiny školského kola ChO kat. D okresným predsedom alebo organizátorom okresného kola ChO. Tí vyberú a oznámia škole postupujúcich súťažiacich do okresného kola ChO kat. D. Postupujúcich súťažiacich príhlasia do okresného kola ich učitelia prostredníctvom EduPage. Prihlasovanie žiakov na OK ChO D cez EduPage bolo spustené 10. 3. 2022.