Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, online, 12. – 13. 4. 2021:
Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády, kat. EF, Svit, 13. – 15. 6. 2021: 

Medzinárodné kolá

15. ročník Grand Prix Chimique 2021

Autor Nikola  29. septembra 2021611

V dňoch 21.9.2021-27.9.2021 sa v Bratislave uskutočnil 15. ročník Medzinárodnej chemickej súťaže Grand Prix Chimique.

Grand Prix Chimique je medzinárodná súťaž študentov odborných škôl so zameraním na štúdium chémie. Nadväzuje na národné výberové kolá – na Slovensku celoštátne kolo Chemickej olympiády. Organizátormi tohto ročníka boli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, spolu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského. Hosťovanie tejto súťaže sa tak po 20 rokoch vrátilo na Slovensko. Zúčastnilo sa jej šesť krajín s dvanástimi reprezentantmi. Súčasťou každej zahraničnej delegácie boli aj mentori jednotlivých tímov a členovia medzinárodnej poroty.

Súťažiaci Grand Prix Chimique

Spolu s reprezentantami zo Slovenska, sa zúčastnili aj reprezentanti z Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Chorvátska. Súťaž pozostávala z dvoch súťažných dní, ktoré boli zamerané na chemickú analýzu a organickú syntézu. Za perfektnú prípravu súťažných úloh ďakujeme Michalovi Májekovi, Pavlovi Májekovi a Pavlovi Tarapčíkovi ako aj celému odbornému organizačnému tímu z Univerzity Komenského pod vedením doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., ktorý bol zároveň predsedom medzinárodnej poroty.

Slovenská delegácia, bola zložená s reprezentantov Evy Jazmíny Tomečkovej, Patrika Hollého, mentorky Martiny Gánovskej a porotkyne Aleny Kulichovej.

1. miesto a zlatú medailu získali Eva Jazmína Tomečková (Slovensko) a Attila Ordasi (Maďarsko)

2. miesto a striebornú medailu získali Alica Tomášková (Česko) a Jiří Houska (Česko)

3. miesto a bronzovú medailu získal Patrik Hollý (Slovensko)

Najúspešnejšou riešiteľkou chemickej analýzy sa stala Eva Jazmína Tomečková a najúspešnejším riešiteľom organickej syntézy sa stal René Wagner (Nemecko).

Sme veľmi radi, že na Slovensku i v medzinárodnom priestore vyrastá silná generácia chemikov, budúcich vedcov a inžinierov, ktorí budú napomáhať riešeniu súčasných i budúcich výziev, pred ktorými ako spoločnosť stojíme.

Všetkým súťažiacim gratulujeme k účasti, dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na ďalšie predmetové a postupové súťaže.

Výsledky si môžete pozrieť TU.

GPCH_2021
Mgr. Peter Lenčo, PhD., Ing. Elena Kulichová, Patrik Hollý, Eva Jazmína Tomečková, Ing. Martina Gánovská, doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
GPCH_2021
Alica Tomášková, Patrik Hollý, Eva Jazmína Tomečková, Attila Ordasi, Jiří Houska

Súťažné úlohy a riešenia 2020/2021

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

 Krajské kolo

Celoštátne kolo