Banner Technická olympiáda

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre 8.- 9.ročníky ako súťaž dvojíc). Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne)!, pričom kategória B končí určením víťaza krajského kola. 


14. ročník Technickej olympiády, 2023/2024


13. ročník Technickej olympiády, 2022/2023

METODICKO ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2022/2023aktualizované 17. 1. 2023 – o určenie poradia v prípade rovnosti bodov

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Celoštátne kolo Technickej olympiády, 16. – 17. 5. 2023, Nitra

Pozvánka
Výsledková listina


12. ročník Technickej olympiády, 2021/2022

Celoštátne kolo