Banner Technická olympiáda

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre 8.- 9.ročníky ako súťaž dvojíc). Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne)!, pričom kategória B končí určením víťaza krajského kola. 


14. ročník Technickej olympiády, 2023/2024


Celoštátne kolo Technickej olympiády, kat. A 25. – 26. 4. 2024, Banská Bystrica

Pozvánka (aktualizovaná 18. 4. 2024)
Informácie pre účastníkov
Zoznam súťažiacich

Úlohy a riešenia Technickej olympiády, školský rok 2023/2024

Školské kolo:
kategória A – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
kategória B – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)

Okresné kolo:
kategória A – teoretické úlohy (maďarská verzia), praktické úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia), metodické pokyny
kategória B – teoretické úlohy (maďarská verzia), praktické úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia), metodické pokyny

Krajské kolo:
kategória A – teoretické úlohy (maďarská verzia), praktické úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
kategória B – teoretické úlohy (maďarská verzia), praktické úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)
kategória A a B – metodické pokyny

13. ročník Technickej olympiády, 2022/2023


Celoštátne kolo Technickej olympiády, 16. – 17. 5. 2023, Nitra

Pozvánka
Výsledková listina


12. ročník Technickej olympiády, 2021/2022

Celoštátne kolo Technickej olympiády, 3. – 4. 5. 2022, Martin