Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, všetky kategórie, 9. -10. 5. 2019, Bratislava

Výsledkové listiny

Súťažné úlohy a riešenia

Krajské kolo:

Celoštátne kolo: