IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

Mladí biológovia súťažili vo vedomostiach aj v projektoch

8. 5. 2021

Mladí biológovia tento rok súťažili online v teoreticko-praktickej aj projektovej časti Biologickej olympiády. Zaujali vedomosťami, ale aj zaujímavými projektami.

Medailové umiestnenia sme získali aj na Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde

3. 5. 2021

V dňoch 22. – 26. 4. 2021 sa uskutočnil online 55. ročník Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiády. V dvoch kolách súťaže súťažilo 145 študentov z 28 krajín. Slovensko obhájilo svoj minuloročný výsledok a získalo dve bronzové medaily. 

Naši žiaci sa na Otvorenom rakúskom turnaji mladých fyzikov umiestnili na vynikajúcom druhom mieste

30. 4. 2021

Na online Otvorenom rakúskom turnaji mladých fyzikov (AYPT), ktorý sa konal v dňoch 8. až 10. apríla 2021, slovenské družstvo v konkurencii 9 tímov z európskych krajín postúpilo do finále a umiestnilo sa na vynikajúcom druhom mieste.

Aj celoštátne kolo Chemickej olympiády vstúpilo do online priestoru

17. 4. 2021

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. A sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 4. 2021. Samotná súťaž prebiehala dištančne online a z tohto dôvodu si súťažiaci porovnali svoje vedomosti z chémie len v teoretickej časti. Do celoštátneho kola sa z krajských kôl prebojovalo 29 najlepších talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska.

všetky Novinky

Olympiády

banner_final_covid_opops 

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...

 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov