IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE DO, OAJ, OSJL, OŠJ a GO kat. E, F, G

18. 10. 2017

  Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny pre Dejepisnú olympiádu, Olympiádu v anglickom jazyku, Olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiádu v španielskom jazyku a Geografickú olympiádu (kategórie E, F, G). 

Tri dôvody, prečo by si sa mal zapojiť do predmetových olympiád

17. 10. 2017

Predmetové olympiády nie sú len o tom, že sa niektorému z predmetov v škole venuješ aj po skončení hodiny. Predmetové olympiády sú o cestovaní, prekonávaní samého seba a plnení si svojich snov. Tu sú tri dôvody, prečo by si sa ich mal zúčastňovať aj ty. 

 

3 dôvody, prečo by sa vaša škola mala zapájať do predmetových olympiád

5. 10. 2017

Najmä v tomto období, kedy nás čakajú zimné olympijské hry, sa mnohým ľuďom slovo olympiáda spája so športom. Olympiády, o ktorých budeme hovoriť dnes sú však z trochu iného súdka – súťaže, na ktorých sa každý rok stretávajú žiaci a študenti základných a stredných škôl, aby si zmerali svoje vedomosti v jednotlivých predmetoch. Dôležitú úlohu v tom, či študenti túto možnosť vôbec majú, zohráva pritom škola. 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIE NA SÚŤAŽI ETEC ZA POSLEDNÉ ROKY

25. 9. 2017

Na Európskej dopravno – výchovnej súťaži FIA 2017 (European Traffic Education Contest 2017), ktorá sa konala v Albánsku od 14. – 17. 9. 2017, si slovenská reprezentácia vybojovala krásne 9. miesto.

všetky Novinky

Olympiády

Odbor olympiád a súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút nládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov