IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

MOTIVOVALI SME UČITEĽOV V KOŠICIACH I BANSKEJ BYSTRICI

29. 10. 2018

V dňoch 24. 10. 2018 a 25. 10. 2018 tím Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží vycestoval za učiteľmi do Košíc aj Banskej Bystrice, aby prostredníctvom seminára "Ako vychovať úspešného olympionika" zvýšil ich nadšenie pre olympiády a vďaka pozvaným hosťom im sprostredkoval živé výpovede úspešných olympionikov.

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE KAT. E, F, G

26. 10. 2018

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre kat. E, F a G.

BRATISLAVSKÝ SEMINÁR PRILÁKAL NADŠENCOV PRE OLYMPIÁDY

19. 10. 2018

Dňa 17. októbra 2018 sa v Bratislave konal seminár "Ako vychovať úspešného olympionika". Prítomným ponúkol množstvo informácií z prvej ruky a stretnutie so zaujímavými hosťami.             

SEMINÁRE "AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉHO OLYMPIONIKA"

10. 10. 2018

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v októbri pripravil pre učiteľov ZŠ a SŠ semináre na tému  „Ako vychovať úspešného olympionika“. Jednotlivé semináre sa uskutočnia v mestách Bratislava, Košice a Banská Bystrica.

všetky Novinky

Olympiády

Odbor olympiád a súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút nládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov