Celoštátne kolá

Celoštátne kolo BiO, kat. A a B, teoreticko-praktická časť: 4 – 6. 4. 2013, Bratislava

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Nemčko, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava, kat. B – Lukáš Janošík, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín.

Celoštátne kolo BiO, kat. A, B, C, projektová časť: 6. – 8. 4. 2013, Bratislava

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Samuel Krčmárik, Gymnázium A. Merici, Trnava, kat. B – Juraj Maďar, Gymnázium sv. V. de Paul, Levice, C – Nela Gloríková, Základná škola, Mierová 134, Svit.

Celoštátne kolo BiO, kat. E, odbornosti – botanika, zoológia, geológia: 18. – 19. 6. 2013, Bratislava

Ceny dekana  PriF UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Lucia Prekopová, Základná škola, Medňanská 5, Ilava, odbornosť zoológia – Kristína Truchlíková, Základná škola, č. 781, Skalité, odbornosť geológia – Martin Gulika, Základná škola, Tribečská 22, Topoľčany.