Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, všetky kategórie: 

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční. 

Viac informácií nájdete v časti Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Medzinárodné kolo

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku, 11. ročník, 3. – 7. august 2020, Drážďany, Nemecko

Organizačný výbor Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (Internationale Deutcholympiade – IDO) zverejnil informácie o najväčšej nemeckej jazykovej súťaži v školskom roku 2019/2020.

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutoční v dňoch 3. – 7. augusta 2020 dištančnou formou. Priebeh olympiády a prehľad najdôležitejších udalostí dňa je možné sledovať na live streame denne vždy v čase od 13. h do 14. h (UTC +2 ).

Slovenskú republiku v kategórii 2A reprezentujú: 

Eszter Horváth, Gymnázium P. Pázmaňa s VJM, Nové Zámky

Hannah Gilan, Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Beáta Kovarčíková, Gymnázium H. Selyeho, Komárno

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

OKRESNÉ KOLO

KRAJSKÉ KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu bolo v školskom roku 2019/2020 v Olympiáde v nemeckom jazyku zrušené celoštátne kolo pre všetky kategórie.     

KK ONJ  

Krajské kolá Olympiády vo nemeckom jazyku (KK ONJ) sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili v riadnom termíne. 

Náhradné CK ONJ 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, prísne hygienické opatrenia v školách, nízky záujem súťažiacich o účasť na prezenčných náhradných celoštátnych kolách plánovaných na jeseň 2020 a z toho vyplývajúcu neregulárnosť súťaže sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla náhradné celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku nezorganizovať. Prezenčnú formu súťaží v tomto období neodporúča organizovať ani Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Ďalšie priebežne aktualizované informácie nájdete v Novinkách.