Celoštátne kolo

Banská Bystrica, 14. – 17. 4. 2016, kategória A

Medzinárodné kolo

V dňoch 10. – 17. 7. 2016 sa v Zürichu, Švajčiarsko konal 47. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády. 

Švajčiarsko usporiadalo túto súťaž v spolupráci s Lichtenštajnským kniežatstvom a celkovo sa jej zúčastnilo 358 súťažiacich z 84 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády. V neoficiálnom poradí zo všetkých 84 krajín sa Slovensko umiestnilo podľa počtu získaných bodov na 20. mieste celkovo a v poradí krajín EÚ, ktorých počet bol 39, na 4. mieste. 
Ziskom jednej striebornej a štyroch bronzových medailí sa potvrdili výsledky z minuloročnej súťaže a udržala sa úroveň z predchádzajúcich ročníkov. 

Podľa vedúceho delegácie prof. Ing. Iva Čápa, CSc. problematika a náročnosť úloh na medzinárodnej súťaži značne prekračuje rámec osnov na slovenských stredných školách, a preto pre úspešnosť v takomto medzinárodnom porovnávaní je mimoškolská výchova, ktorú predstavuje najmä Fyzikálna olympiáda na Slovensku a s ňou spojené aktivity, veľmi dôležitá. 
Nasledujúci 48.ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády – IPhO 2017 sa uskutoční v Indonézii (predpokladá sa Denpasar, Bali) a termín konania zatiaľ nie je určený. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – vedúci delegácie (Žilinská univerzita v Žiline) 
RNDr. Ľubomír Mucha  pedagogický vedúci (CVČ-RCM Košice) 
prof. Ing. Klára Čápová, PhD.  pozorovateľ (Žilinská univerzita v Žiline) 

Zoznam súťažiaci: 

Martin Gažo, Gymnázium pre MND, Skalická, Bratislava – strieborná medaila 
Jozef Lipták, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – bronzová medaila 
Juraj Halabrin, Gymnázium J. Hronca, Novohradská, Bratislava – bronzová medaila 
Juraj Májek, Gymnázium Grösslingová, Bratislava – bronzová medaila 
Adam Škrlec, Gymnázium J. Hronca, Novohradská, Bratislava – bronzová medaila 

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na: http://www.ipho2016.org  a http://fo.uniza.sk 

foto%20ipho 
Slovenská delegácia: Ľ. Mucha, M. Gažo, A.Škrlec, J. Halabrin, J. Lipták, J. Májek, K. Čápová, I. Čáp
Zdroj: archív slovenskej delegácie IPHO 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

 • kategória A – úlohy riešenia
 • kategória B – úlohy  (maďarská verzia), riešenia
 • kategória C – úlohy (maďarská verzia) , riešenia
 • kategória D – úlohy (maďarská verzia), riešenia
 • kategória E – úlohy (maďarská verzia), riešenia
 • kategória F – úlohy (maďarská verzia), riešenia
 • kategória G – úlohy (maďarská verzia), riešenia

Okresné kolo

Krajské kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
 • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia   
 • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
 • kategória D – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
 • kategória E – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  

Celoštátne kolo