Celoštátne kolo

Bratislava, 8. – 9. júna 2016

   Výsledkové listiny 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy maďarská verzia riešenia maďarská verzia

Okresné kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia, (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

Kategória P6 – úlohy, P7 – úlohy, P8 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia