V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2017 sa v Kodani, Dánsko uskutočnil 15. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO).

Na súťaži sa zúčastnilo 24 krajín, čo predstavovalo 48 družstiev. Slovenskú republiku reprezentovali dve družstvá za doprovodu troch vedúcich pedagógov. 

Naša krajina opäť potvrdila, že patrí k európskej špičke v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch. Obe družstvá z pohľadu vedúcich reprezentácie podali vynikajúci výkon, preukázali vysokú kvalitu vedomostí a zručností  a prispeli k výbornému zaradeniu v poradí krajín. Obe družstvá si z Dánska odniesli strieborné medaily!   

Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v Slovinsku. Slovensko bude organizovať túto olympiádu v roku 2020, kedy budeme na Slovensku hostiť tých najlepších študentov z Európy pre oblasť prírodných vied.

euso%20delegacia

Zoznam dospelých účastníkov:

  • doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – biológia a národný koordinátor
  • RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice– fyzika
  • RNDr. Erik Szabo, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava – chémia

Zoznam súťažiacich:

Družstvo A – strieborná medaila 

  • Emil Lelák, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov    
  • Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 
  • Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová, Košice   

Družstvo B – strieborná medaila 

  • Michal Lelák, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov     
  • Peter Rukovanský, Gymnázium, Nové Zámky 
  • Jakub Barát, ŠpMNDaD, Bratislava