Medzinárodná fyzikálna olympiáda

  • Správa zo 49. ročníka Medzinárodnej fyzikálne olympiády, Lisabon, Portugalsko (21. – 29. 7. 2018)  
  • Správa zo 48. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Yogyakarte, Indonézia (16. – 24. 7. 2017) 
  • Správa zo 47.ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Zurichu, Švajčiarsko (11. – 17. 7. 2016) 
  • Správa zo 41. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Záhrebe, Chorvátsko 
  • Správa zo 40. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Meride, Mexiko
  • Správa z 39. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Hanoi, Vietnam
  • Správa z 38. Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Isfaháne, Irán