Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, všetky kategórie: 

Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční.   

Viac informácií nájdete v časti Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu.  

Súťažné úlohy a riešenia

Obsah sa pripravuje…

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu boli v školskom roku 2019/2020 v Olympiáde v ruskom jazyku zrušené krajské kolá a celoštátne kolo pre všetky kategórie.

KK ORJ  

V prípade možnosti je po otvorení škôl v pláne organizácia krajských kôl v náhradnom termíne. 

CK ORJ 

V prípade úspešnej realizácie krajských kôl zvažujeme usporiadanie celoštátneho kola v náhradnom termíne za predpokladu, že po otvorení škôl takáto možnosť bude prichádzať do úvahy. 

Ďalšie priebežne aktualizované informácie nájdete v Novinkách.