Celoštátne kolo

Jubilejný 50. ročník Fyzikálnej olympiády kat. A sa uskutočnil v dňoch 16. – 19. 4. 2009 v Žiline. Víťazom srdečne blahoželáme!