Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Úlohy: 

Riešenia:

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské  kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 67. ročníka Matematickej olympiády, kategória A, sa uskutoční v termíne 18. – 21. 3. 2018 v Trenčianskych Tepliciach v zariadení Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov. 

Medzinárodné kolá

V termíne 3. – 14.7.2018 sa v Rumunsku v meste Cluj-Napoca (Kluž) konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO).

Medzinárodného kola sa celkovo zúčastnilo 594 súťažiacich zo 107 krajín.

V silnej konkurencii sa podarilo všetkým našim reprezentantom vybojovať spolu tri strieborné a tri bronzové medaily. Striebornú medailu získali reprezentanti: Martin Melicher, Tomáš Sásik a Ákos Záhorský. Bronzovú medailu si zo súťaže priniesli: Samuel Krajči, Michal Staník a reprezentantka Lucia Krajčoviechová. Okrem vynikajúceho výsledku súťažiacich sa Slovensku podarilo dosiahnuť ešte jeden významný míľnik, po prvýkrát v ére samostatnosti SR bola na súťaži IMO použitá úloha navrhnutá autorom zo Slovenska – Patrikom Bakom. 

Zoznam dospelých účastníkov: 

Mgr. Peter Novotný, PhD. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava,

Patrik Bak – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice.  

Zoznam súťažiacich: 

Samuel Krajči, Gymnázium Alejová 1, Košice – bronzová medaila,

Lucia Krajčoviechová, Gymnázium J. Hronca, Bratislava – bronzová medaila,

Martin Melicher, Gymnázium Poštová, Košice – strieborná medaila,

Tomáš Sásik, Gymnázium, Grösslingová, Bratislava – strieborná medaila,

Michal Staník, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila,

Ákos Záhorský, Gymnázium s VJM, Mládežnícka, Šahy – strieborná medaila.   

Nasledujúci 60. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa bude konať v termíne 11.- 22.7.2019 v Spojenom kráľovstve v meste Bath.        

Ďalšie informácie nájdete na: www.imo2018.org

imo 2018 - súťažiaci

Úspešní reprezentanti SR v Rumunsku.
Zdroj: archív slovenskej delegácie IMO.