Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 19. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20. 4. 2009 v Bratislave na ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Škarniclova 1.