Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 26. – 28. 4. 2017, Košice:

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Alexandra Romanová, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov a kat. B – Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice.

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získali: kat. A – Oliver Pitoňak, Spojená škola D. Tatarku, Poprad a kat. B – Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.

Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 28. – 30. 4. 2017, Košice: 

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Fábik, Gymnázium, Jesenského  2243, Kysucké Nové Mesto, kat. B – Matej Zámečník, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad  a kat. C – Jakub Repaský, Základná škola, Komenského 13, Sabinov..

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získali: kat. A – Ján Krupa, Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice, kat. B – Radoslava Kopecká, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza a kat. C – Alena Štorcelová, Základná škola, Energetikov 242/39, Prievidza.

Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 14. – 15. 6. 2017, Bratislava: 

 Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Peter Zubrický, Základná škola, Cabajská 2, Nitra, odbornosť zoológia – Jakub Jarabica, Základná škola, č. 680, Stará Bystrica, odbornosť geológia – Laura Tomicová, Základná škola, č. 781, Skalité.

Medzinárodné kolo

V dňoch 23. – 30. 7. 2017 sa v Coventry, Spojené kráľovstvo, uskutočnil 28. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády. 

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 248 súťažiacich zo 64 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk troch bronzových medailí, jedno čestné uznanie a cena za najlepšie video. Bronzové medaile získali: Ján Hunák, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice a Oliver Pitoňak, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad. 

Nasledujúci 29. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 15. – 22. 7. 2018 v Teheráne, Irán

Zoznam dospelých účastníkov: 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Mgr. Katarína Juríková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

Zoznam súťažiacich: 

Ján Hunák, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila 
Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila 
Oliver Pitoňák, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad – bronzová medaila 
Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Bratislava – čestné uznanie 

Ďalšie informácie nájdete na: http://ibo2017.org/ 

ibo%202017

Slovenská delegácia: P. Fedor, O. Sporka, O. Pitoňák, M. Slaninová, D. Kopčak, J. Hunák, K. Juríková.
Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo