Vhodnou prípravou na Fyzikálnu olympiádu je Fyzikálny korešpondenčný seminár – FKS. Organizujú ho študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Súťaž prebieha korešpondenčnou formou, za jeden polrok prebiehajú tri série. Pre najlepších riešiteľov je pripravené zimné a letné sústredenie.  

Riešitelia FKS sú rozdelení do dvoch kategórií, A (starší) a B (mladší). Okrem nich existuje ešte špeciálna kategória FX.   

Korešpondenčný seminár pre žiakov základných škôl pod názvom UFO má rovnaký priebeh ako FKS, sústredenia UFO prebiehajú na jar a na jeseň.  

Viac informácií a aktuálne zadania nájdete na stránkach fks.sk a ufo.fks.sk.