Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 18. ročníka Olympiády ľudských práv: 6. – 8. 4. 2016, Modra – Harmónia   

Krajské kolo

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo – tézy na ústnu časť krajských kôl maďarská verzia

Krajské kolo