Letná škola FKS (Fyzikálny korešpondenčný seminár) a TMF (Turnaj mladých fyzikov) je dvojtýždňový letný tábor organizovaný študentmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, organizátormi TMF na Slovensku a vedúcimi a bývalými vedúcimi FKS, z ktorých mnohí študovali na popredných zahraničných univerzitách ako Cambridge alebo MIT.

Letná škola je otvorená všetkým stredoškolákom, ktorých baví fyzika, radi riešia otvorené problémy alebo radi experimentujú. 

Letná škola je vhodnou prípravou na fyzikálne súťaže ako Fyzikálna olympiáda či Turnaj mladých fyzikov. Poznatky nadobudnuté na Letnej škole študenti využijú aj pri riešení úloh FKS. Cieľom Letnej školy je poskytnúť šikovným záujemcom o fyziku možnosť spoznať skutočný svet fyziky a naučiť ich aj množstvo praktických zručností, ktoré sa im zídu (nielen) vo fyzikálnych súťažiach. 

Ďalšie informácie vrátane programu a prihlasovania sa môžu záujemcovia o Letnú školu nájsť na fks.sk/letnaskola