Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 27. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, 30. – 31. 3. 2017, Bratislava

          Výsledkové listiny 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo

Celoštátne kolo