Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 55. ročníka Chemickej olympiády, 3. – 6. 3. 2019, Banská Štiavnica:

Prvé celoštátne kolo pozná svojich víťazov!

V dňoch 3. – 6. 3. 2019 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo celoštátne kolo už 55. ročníka Chemickej olympiády, nad ktorým prevzala záštitu primátorka Banskej Štiavnice, Mgr. Nadežda Babiaková.

Vďaka zaujímavým úlohám z dielne autorského kolektívu si súťažiaci svoje vedomosti merali v dvoch kategóriách, A a EF. Súťažiaci odpovedali na teoretické úlohy z oblasti anorganickej a analytickej chémie, fyzikálnej, organickej či biochémie. Druhou, neodmysliteľnou časťou olympiády je jej praktická časť, ktorá bola zameraná na analytickú chémiu a organickú syntézu.

Na súťažiacich počas uplynulých dní čakal bohatý sprievodný program, spojený s prehliadkou mesta Banská Štiavnica a interaktívnou návštevou mineralogickej expozície Slovenského banského múzea. Vďaka spolupráci s Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici mali účastníci podujatia možnosť zapojiť sa do zábavno – súťažného kvízového večera, kde sa súťažilo o sladké odmeny.

Všetci účastníci však netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. To sa symbolicky konalo v deň 150. výročia prvej publikácie periodickej tabuľky chemických prvkov. Počas slávnostného ukončenia podujatia nás navštívilo niekoľko významných hostí z radov spoločností, ktoré dlhodobo podporujú Chemickú olympiádu.

Vyhlásenie výsledkov spríjemnili svojim koncertným vystúpením talentovaní hudobníci Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta z Banskej Štiavnice, konkrétne Lidia Parra Avila, Nancy Parra Avila a Yuk Fan Chan.

V silnej konkurencii súťažiacich zo stredných odborných škôl sa v kategórii EF na treťom mieste umiestnil Slavomír Podolský zo SOŠ polytechnickej, Svit, druhé miesto obsadila Tatiana Mečiarová zo Spojenej školy Nováky a víťazkou sa stala Nikola Králiková zo Spojenej školy Nováky.

Kategória A mala taktiež silné zastúpenie z radov študentov gymnázií. Tretie miesto obsadil Andrej Kovács z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, na druhom mieste sa umiestnil Michal Chovanec z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi a víťazom sa stal Peter Rukovanský z Gymnázia v Nových Zámkoch.

Súťažiaci boli ocenení aj v samostatných kategóriách. Cenu Prievidzskej chemickej spoločnosti za najlepší výsledok v úlohách z anorganickej a analytickej chémie v kat. A získal Martin Puffler, z fyzikálnej chémie v kat. A si cenu prevzal Samuel Novák, z organickej chémie v kat. A získal ocenenie Andrej Kovács, z biochémie v kat. A bol odmenený Samuel Škoda, zo všeobecnej a fyzikálnej chémie v kat. EF cenu získala Nikola Králiková a z organickej chémie, chémie prírodných látok a biochémie v kat. EF si cenu prevzala taktiež Nikola Králiková.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu teoretickú časť si prevzali Nikola Králiková a Peter Rukovanský. Najlepšia praktická časť bola taktiež odmenená, konkrétne cenou dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Toto ocenenie si prevzali Tomáš Štefanov a Slavomír Podolský. Slovenská chemická spoločnosť udelila cenu celkovým víťazom súťaže.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu taktiež každoročne oceňuje súťažiacich, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na prvých šiestich miestach. V kategórii A si ocenenie prevzali Peter Rukovanský, Michal Chovanec, Andrej Kovács, Samuel Novák, Samuel Škoda a Martin Brokeš. V kategórii EF boli ocenení Nikola Králiková, Tatiana Mečiarová, Slavomír Podolský, Barbora Szabóová, Patrik Hollý a Eva Tomečková.

Naše poďakovanie patrí partnerom, ktorí podporili podujatie, konkrétne Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej Chemickej spoločnosti, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Prievidzskej chemickej spoločnosti, Mestu Banská Štiavnica, Slovenskému banskému múzeu, Strednej priemyselnej škole S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici a v neposlednom rade Centru voľného času Junior z Banskej Bystrice. Ďakujeme všetkým, ktorí výrazne dopomohli k úspešnej realizácii 55. ročníka Chemickej olympiády.

Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme a držíme palce postupujúcim na sústredeniach pred medzinárodnými súťažami.

Autor: Zuzana Kovaľanová

Medzinárodné kolá

 Historický úspech slovenskej delegácie na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády v Paríži

Paríž sa v dňoch 21. – 30. 7. 2019 stal dejiskom 51. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (MChO), na ktorom sa, už ako je zvykom, zúčastnila aj slovenská delegácia. Našu krajinu reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti, ktorí v konkurencii 309 súťažiacich z 80 krajín sveta obsadili historicky najlepšie umiestnenie: Andrej Kovács z Gymnázia J. Hronca v Bratislave – zlatá medaila, Peter Rukovanský z Gymnázia v Nových Zámkoch – zlatá medaila, Samuel Novák z Gymnázia Poštová v Košiciach – strieborná medaila, Michal Chovanec z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi – strieborná medaila. V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 5. – 8. mieste, čo predstavuje najlepšie umiestnenie našich reprezentantov v histórii Slovenska. Andrej Kovács zároveň získal ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť.

Naši reprezentanti sa na súťaž intenzívne pripravovali nielen v školskom prostredí, ale aj počas dvoch 5-dňových a jedného 3-dňového výberového sústredenia, ktoré sa konali v mesiacoch apríl – jún 2019. Za výborné výsledky vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a venovali sa im (prof. Gancznerová, Bratislava; prof. Balina a prof. Ihnátková, Košice; prof. Kozák, Prievidza) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali.  

Celkovo bolo na Medzinárodnej chemickej olympiáde udelených 37 zlatých medailí, 64 strieborných medailí, 95 bronzových medailí a 23 čestných uznaní.

Viac informácií nájdete na: https://icho2019.paris/en/

foto 1

Slovenská delegácia na 51. MChO (zľava dole): Miroslav Kozák, Martin Putala, Erik Szabó, Jela Nociarová;  
(zľava hore): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács, Samuel Novák.

20190729_181020

 Andrej Kovács (vpravo) pri vyhlásení absolútnych víťazov a najlepšie vyriešených teoretických a praktických úloh.

20190729_183855

Naši súťažiaci s medailami (zľava): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák.
Foto: Martin Putala 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

 Krajské kolo

Celoštátne kolo

Zasadnutie SK CHO

Dňa 7. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Chemickej olympiády. Prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení. 

 • Počas zasadnutia prebehla voľba predsedu SK CHO, ktorým ostáva doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • Druhou podpredsedníčkou SK CHO sa stala Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
 • SK CHO ďakuje za doterajšiu činnosť v komisii RNDr. Dane Edlingerove, ktorá v tomto školskom roku ukončila svoje členstvo v SK CHO. Novou členkou SK CHO sa stala Mgr. Blanka Šupolová zo Základnej školy, Moskovská v Banskej Bystrici.
 • 55. ročník Chemickej olympiády sa bude konať v dňoch 3. – 6. 3. 2019 v Banskej Štiavnici v spolupráci so Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho.
 • M. Putala žiada o uskutočnenie seminára počas celoštátneho kola CHO. Seminára by sa zúčastnili dvaja učitelia z každého kraja zo škôl chemického zamerania, príp. gymnázií, ktorí pripravujú svojich žiakov v kat. B a C. Na seminári sa budú prezentovať praktické ukážky úloh. Počas hľadania vhodného miesta na ubytovanie pre účastníkov CK CHO je potrebné brať do úvahy aj možnosť ubytovať prípadných účastníkov seminára – samoplatcov.
 • M. Putala informoval o priebehu 50. ročníka medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO), ktorý sa konal na Slovensku a v Českej republike. ICHO privítalo 300 súťažiacich zo 76 krajín. Slovensko reprezentovali štyria súťažiaci: P. Rukovanský, Gymnázium Nové Zámky, strieborná medaila, M. Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin, strieborná medaila, M. Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, bronzová medaila, P. Gonda, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, bronzová medaila.
 • M. Putala žiada o skompletizovanie a určenie termínov a miest konania jednotlivých sústredení pred ICHO a GPCH. Informovať predsedu SK CHO a tajomníčku SK CHO o týchto termínoch a miestach konania.
 • V roku 2019 sa Medzinárodná chemická olympiáda bude konať v Paríži, Francúzsko, súťaž Grand Prix Chimique sa bude konať v Debrecene, Maďarsko.
 • E. Szabo informoval o priebehu súťaže EUSO, ktorá sa konala v Ljubljane, Slovinsko. Tím B získal zlaté medaily (za chémiu bol reprezentantom Tomáš Štefanov) a Tím A bronz (za chémiu bol reprezentantom Samuel Novák). V budúcom roku sa súťaž EUSO bude konať v dňoch 4. – 11. 5. 2019 v Almade, Portugalsko.
 • V. Trembošová informovala, že záujem o Letnú školu mladých chemikov neustále narastá. Pre zabezpečenie lepšej organizácie požiadala krajských predsedov o priebežné získanie kontaktov (e-mail, telefón) na účastníkov LŠMCH už počas konania krajského kola kat. D.
 • Vytvoriť web stránku so základnými informáciami o Letnej škole chemikov, fotkami, s pravidelným pridávaním príspevkov a možnosťou registrácie účastníkov na LŠCH.

Zostavila: Ing. Zuzana Kovaľanová

20181108_111642

Účastníci zasadnutia SK CHO, foto: Roman Lehotský