Vyhodnotenie súťažnej časti 62. ročníka

Materiály k otvoreniu projektu / súťaže

Témy 62. ročníka projektu Európa v škole je možné realizovať aj v medzinárodnej tímovej spolupráci škôl cez eTwinning.  

Prihláška a ostatné tlačivá