Organizačný poriadok a pokyny

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO

Krajské kolo DO

Celoštátne kolo DO

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 7. ročníka Dejepisnej olympiády, 30.4.– 2. 5. 2015, Bratislava:

Výsledkové listiny: