Pokyny a pomocné materiály

  • Pokyny pre základné školy 
  • Pokyny pre stredné školy

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 51. ročníka Fyzikálnej olympiády sa konalo  8. – 11. 4. 2010 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Z 32 súťažiacich sa 16 z nich stalo úspešnými riešiteľmi. Konečné poradie a bodové hodnotenie nájdete vo výsledkovej listine.