Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Matematickej olympiády, 3. – 6. 4. 2016, Banská Bystrica: 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Riešenia:

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské  kolo

Celoštátne kolo

Medzinárodné kolá

V dňoch 6. – 16. 7. 2016 sa uskutočnil 57. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády v Hong Kongu, Čína.

Slovensko v tomto roku získalo na Medzinárodnej matematickej olympiáde 2 bronzové medaily a 3 čestné uznania. V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého družstva, sme sa so ziskom 78 bodov umiestnili spomedzi 109 krajín na 55. mieste.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutoční v dňoch 12. – 24. 7. 2017 v Rio De Janeiro, Brazília. 

Zoznam dospelých účastníkov:

 • doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., PF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (leader)   
 • Martin Vodička, FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava (deputy leader)

Zoznam súťažiacich:

 • Tomáš Sásik, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava  – bronzová medaila 
 • Peter Súkeník, Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina – bronzová medaila 
 • Tomáš Kekeňák, Gymnázium a základná škola S. Máraiho, Košice – čestné uznanie 
 • Zuzana Frankovská, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – čestné uznanie 
 • Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – čestné uznanie 
 • Slavomír Hanzely, Gymnázium J. A. Raymanna, Prešov

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.imo2016.org  

  Slovenská delegácia na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Hong Kongu                                           Slovenská delegácia na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Hong Kongu

Zdroj: archív slovenskej delegácie IMO 

V dňoch 22. – 28. 8. 2016 sa uskutočnil vo Vöcklabrucku, Rakúsko 10. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády. 

Stredoeurópska matematická olympiáda pozostáva z dvoch častí. Zo súťaže jednotlivcov a zo súťaže tímov. Každá táto časť súťaže trvá päť hodín. Úlohy sú väčšinou rozdelené do troch oblastí: algebra, kombinatorika, geometria a teória čísel. V súťaži jednotlivcov riešia účastníci jednu úlohu z každej oblasti. Tímová súťaž pozostáva z ôsmich úloh, dve z každej oblasti. V tímovej časti riešia účastníci úlohy spolu, čo dáva súťaži veľmi osobitú atmosféru. 
V individuálnej súťaži naši účastníci získali 3 medaily a jedno čestné uznanie. Napriek tomu, že hranica na zisk medaily bola tento rok relatívne vysoko, patrili sme k pätici najúspešnejších krajín. Výsledky účastníkov zo Slovenska a prinesené medaily sú úspechom a odmenou za vynaložené úsilie počas školského roka. 

Nasledujúci 11. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutoční na prelome mesiacov august a september 2017 v Litve. 

Zoznam dospelých účastníkov:

 • RNDr. Róbert Hajduk, PhD., Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ, 
 • Šrobárova 2, Košice Košiciach 
 • Mgr. Matúš Stehlík, Ness Košice Development Center, Košice 

Zoznam súťažiacich:

 • Ákos Záhorský, Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy – strieborná medaila 
 • Jozef Lipták, G. J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica – strieborná medaila 
 • Alan Marko, Gymnázium M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky – bronzová medaila 
 • Peter Ralbovský, Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava – čestné uznanie 
 • Jakub Mach, Gymnázium, Poštová 9, Košice 
 • Juraj Halabrin, Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava 

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.math.aau.at/MEMO2016/ .

p1140546

Slovenská delegácia: Matúš Stehlík, Jakub Mach, Alan Marko, Jozef Lipták, Ákos Záhorský, Juraj Halabrin, Peter Ralbovský, Róbert Hajduk
Zdroj: archív slovenskej delegácie MEMO